ငါမင္းကို

သံစဥ္ - အဲလက္စ္

ရည္းစားရွိလ်က္နဲ႔ နင္ငါ႔ဆီလာတယ္
ခ်စ္တဲ့စကားတစ္ခြန္းေတာ့ နင္ရေအာင္ယူတယ္
ရည္းစားရွိလ်က္နဲ႔ နင္ငါ႔ကုိ အေျဖေပးခဲ့တယ္

မင္းရဲ႕ ရည္းစားလို ငါ ကားေတြမပိုင္ဘူး
မင္းရဲ႕ ရည္းစားလုိ ငါ ဖုန္းေတြ မရွိဘူး
ငါေပးတဲ့ အခ်စ္တစ္ခုနဲ႔ နင္ငါ႔ကို မလံုေလာက္တဲ့အခါ

ငါမင္းကို သတ္ခ်င္တယ္ (မလုပ္နဲ႔)

(မင္းသူ႔ကုိ တကယ္သတ္ရဲလို႔လား
တကယ္ေတာ့ ဘယ္ဟုတ္မလဲ စိတ္တုိလို႔ေပါ႔ကြ)

ငါ႔ရဲ႕မိဘက ၀န္ထမ္းေတြပါကြယ္
မင္းရဲ႕မိဘလို ဘယ္ခ်မ္းသာႏိုင္မလဲ
မင္းက ငါ႔ဘ၀ကို ခ်ိန္ခြင္မွာ ခ်ိန္ၾကည့္တဲ့အခါ

မာတိကာ သို႔ .....