မဇၩိမ

ကမၻာေျမျပင္ရဲ႔ ေစာင္းၾကိဳးမ်ား ပဥၥသိခၤတီးခတ္ျပ
သာယာနာေပ်ာ္ မဇၩိမ ရွာေဖြၾကစို႔ လမ္းေတြ
မာန္ေတြဂုဏ္ေတြ တင္းမလား
အရာရာကုိ အေလွ်ာ႔ေပးသြားမလား
ေျမပုံမပါတဲ႔ တုိ႔ရဲ႔ဘ၀ ရွာေဖြၾကစို႔ လမ္းေတြ

အလယ္အလတ္လမ္းပဲ အစြန္းမ်ား လြတ္ေအာင္ သြားၾကစုိ႔ေနာ္
အလယ္အလတ္လမ္းပဲ မိတ္ေဆြသြားစုိ႔ေနာ္

ကမၻာေပၚမွာ လူသားတုိ႔ရဲ႔ ေနပုံထုိင္ပုံနည္းမ်ားထဲ
ပုံစံေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးပဲ ရွာေဖြၾကစို႔ လမ္းေတြ
မွန္မွန္ကန္ကန္သြားရင္းတုိ႔ လမ္းမွားထဲ ေရာက္ခဲ႔ေတာ႔
သံစဥ္ေတြနဲ႔ ထိန္းသိမ္းခဲ႔ ရွာေဖြၾကစို႔ လမ္းေတြ

အလယ္အလတ္လမ္းပဲ အစြန္းမ်ား လြတ္ေအာင္ သြားၾကစုိ႔ေနာ္
အလယ္အလတ္လမ္းပဲ မိတ္ေဆြ/အခ်စ္ေရ သြားစုိ႔ေနာ္

လူသတၱ၀ါေတြ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ထာ၀စဥ္မွန္ကန္လြန္းလွတဲ႔
ကယ္တင္သြန္သင္္ ဗုဒၶရဲ႔ ရွာေဖြၾကစုိ႔ လမ္းေတြ

ကုိယ္တုိင္သင္ယူ ေစာင္းၾကိဳးသြား ရွင္ေတာ္ရွင္ေတာ္ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႔
ေပၚေတာ္မူရာ မဇၩိမ ရွာေဖြၾကစုိ႔ လမ္းေတြ

အလယ္အလတ္လမ္းပဲ အစြန္းမ်ား လြတ္ေအာင္ သြားၾကစုိ႔ေနာ္
အလယ္အလတ္လမ္းပဲ မိတ္ေဆြ သြားစုိ႔ေနာ္

မဇၩိမေဒသကုိ ပူေဇာ္ၾက
မဇၩိမေဒသရဲ႔ ေတးသြားမ်ား
မဇၩိမေဒသကုိ ပူေဇာ္ၾက
မဇၩိမေဒသရဲ႔ ေတးသြားမ်ား

(ေရျပင္ေပၚမွာ ေျမျပင္ေပၚမွာ ျမင္႔ျမတ္လွတဲ႔ မဇိၩမေလ
လူေတြကုိ လူေတြကုိ လမ္းလမ္းလမ္းပဲ ျပေန)၃

Typed by ရန္ေအာင္
မာတိကာ သို႔ .....