ဖန္ဆင္းခြင့္

အိမ္ေလးဘက္ ျပန္ေမွ်ာ္ၾကည့္ၿပီး သိပ္လြမ္းတဲ့ညတုိ႔ဆို
အေဖာ္မဲ့တဲ့ ၾကယ္မႈံေလး ရင္မွာ အားကုိးမိတာ သီခ်င္းေလးတစ္ပုဒ္
ညမ်ား ဂီတာလြယ္ၿပီး စိတ္ကူးေလး ရြက္လႊင့္မလို႔
သီခ်င္းေလးရယ္ ကူပါဦး

ေလာကႀကီးကို လွဖုိ႔ ဒီမိုးသားေအာက္မွာ သီခ်င္းေလးဆိုခ်င္
ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ေလးကုိရင္းလို႔ ဖန္ဆင္းခြင့္ေပးပါဦး

သံစဥ္ေတြကုိ သယ္ေဆာင္ရင္း ပ်ံတက္စ ဘ၀ငွက္ငယ္
ေ၀ဟင္ေပၚ ေလဆန္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ရင္း အေကာင္းဆံုးေမွ်ာ္လင့္မိ
ဘယ္ဆီဘယ္၀ယ္ဘ၀ေလး ေခၽြးသိပ္ရမလဲမသိ
သီခ်င္းေလးရယ္ ကူပါဦး

(မိုးသားေအာက္မွ သီခ်င္းေလး ကၽြန္ေတာ္သီခ်င္းေလးဆိုခ်င္) ၃
(သီခ်င္းေလး ..... သီခ်င္းေလးဆိုခ်င္) ၃

မာတိကာ သို႔ .....