အေမွာင္ထဲက သူစိမ္းမ်ားအေၾကာင္း

လမ်က္ႏွာ ပုန္လွ်ိဳးကြယ္ေတာ့ ခရီးဆိုး ေမွာင္ေသာလမ္းေလး
စမ္းတ၀ါး လွမ္းသြားရင္ထိတ္ ညဥ့္ငွက္တစ္ေကာင္ အသံေတြေပး
ႏွလံုးေသြးမ်ား ေအးခဲသြား ငါ႔လိပ္ျပာ အေမွာင္မွာ အားေမြး
တအားႀကိတ္မွိတ္ လွမ္းသြားေတာ့ ခရီးဆံုးေရာက္ဖုိ႔ ေ၀း

ည ..... မည္းနက္လို႔ .... နိမိတ္႐ိုင္း ည ..... မည္းနက္လို႔

တစ္ခုခုေတာ့ နားထဲမွာသိ ညည္းတြား ေခၚသံလားပဲ
ဆိုး၀ါး ဘယ္သူမွ မရွိ ငါ႔စိတ္က ေခ်ာက္ျခားဆဲ
ငါ႔အိတ္ထဲ လက္ႏႈိက္ရွာၾကည့္ အလင္းတစ္ခုမွ ရွာေဖြမရခဲ့
ငါ႔အေရွ႕ဘက္ ႐ုတ္တရက္ငါအၾကည့္ ရပ္ေစာင့္ေန အရိပ္တစ္ခုေတာ့ေတြ႕
ေစာင့္ေနတယ္ေဟ့ တျဖည္းျဖည္း ..... နဲ႔

ည ..... မည္းနက္လို႔
၀ိုးတ၀ါးနဲ႔ ၾကယ္ေရာင္ေတြ ေဆာင္ေန အရိပ္ေအာက္က မင္းဘယ္သူတုန္း
ည ..... မည္းနက္လို႔
ရပ္ေစာင့္ေန ဘယ္သူလဲ ငါမသိ တျဖည္းျဖည္း ... နဲ႔
ည ..... မည္းနက္လို႔ နိမိတ္႐ိုင္း ည ..... မည္းနက္လို႔

တျဖည္းျဖည္းနီးလာ တျဖည္းျဖည္းနီးလာ
ငါေျပးစရာ ေျမမရွိ ေျပးဖုိ႔ေျမမရွိ
ခဏေတာ့ သိရမွာ ခဏေနေတာ့ သိမွာ
ငါ႔စိတ္က ရန္သူလို မိတ္ေဆြလို တေစၧတစ္ေကာင္လုိ ဘာတစ္ခုမွမသိ
အဆံုးအစမဲ့ ၀ိုးတ၀ါးနဲ႔ည အေမွာင္မွာ ေသခ်ာတာ ဘာတစ္ခုမွမရွိ လွမ္းခဲ့ၿပီေဟ့

၀ိုးတ၀ါးနဲ႔ ညဥ့္လယ္ယံ အေမွာင္ေတြ အရိပ္ေအာက္က မင္းဘယ္သူတုန္း
အလင္းမိုက္ ည ..... မည္းနက္လို႔ နိမိတ္႐ိုင္း ည ..... မည္းနက္လို႔ အလင္းမိုက္

မာတိကာ သို႔ .....