အားယားေနလို႔ပါ

သံစဥ္ - အ႐ိုး

ဟား ... ဟား ... ဟား
ျပားၿပီးကပ္ေနတဲ့ ငါ႔အိတ္ကပ္ထဲမွာ ဘာမွမရွိ
မိုးလင္းလိုက္တာနဲ႔ လမ္းမေပၚေရာက္တာ ငါဘာလုပ္မွာလဲ
ကမၻာေပၚမွာရွိေနတဲ့ လူေတြတုိင္းဟာ
ပံုမွန္လည္ပတ္ေနတာ အသားက်ၿပီးသား

ဒီလုိဆို ငါ႔ကုိငါ တစ္ခါျပန္စဥ္းစား
ကမၻာေပၚမွာ အားေနတာ ငါတစ္ေယာက္တည္းလား

ဟိုအျပင္မွာ ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကိစၥ အကုန္လာေျပာပါ ငါအားယားေနလို႔ပါ
ေနရာတကာ ျဖစ္သမွ်ကိစၥ လာသာေျပာပါ ေျဖရွင္းေပးခ်င္လို႔ပါ
လူေတြလို ၿပံဳးျပ မဲ့ျပ ငိုျပစမ္းပါ ငါအပ်င္းႀကီးေနလို႔ပါ

စုတ္ျပတ္သတ္ေနတဲ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုၾကားမွာ ေလွ်ာက္သြားေနခ်င္
ဖိတ္ဖိတ္လက္ေနတဲ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုၾကားမွာ လႈပ္ရွားေနရင္း
ကမၻာေပၚမွာ ရွိေနတဲ့ ေကာင္မေလးေတြ
တစ္ေနကုန္ကို လွေနေအာင္ ႀကိဳးစားရင္းေလ

အားယားလို႔ေနတဲ့ ဦးေႏွာက္ေတြထဲမွာ ဘာရွိေနလဲ
အားယားလို႔ေနတဲ့ ငါ႔ရဲ႕ကိုယ္ထဲမွာ ဘာရွိမွာလဲ
ကမၻာေပၚမွာရွိေနတဲ့ အစာအိမ္တုိင္းဟာ
၀င္လာသမွ်တုိင္းကို ေခ်ဖ်က္ဖုိ႔ႀကိဳးစား
ဣေႁႏၵရွင္ ငါ႔အစာအိမ္ ငါျပန္စဥ္းစား
ကမၻာေပၚမွာ အားေနတာ ငါတစ္ေယာက္တည္းလား

မာတိကာ သို႔ .....