ျပန္ဆံုျခင္း

သံစဥ္ - ေဆာင္းဦးလိႈင္

မမွတ္မိေပမယ့္ သိခဲ့သလိုပဲ
ခဏေလာက္ေစာင့္မလား ကိုယ္စဥ္းစားၾကည့္မယ္

ဟိုတုန္းကလား အခ်စ္ေဟာင္းေတြလား
၀ုိးတ၀ါးပါပဲ သိပ္ရက္စက္တယ္

နင္တစ္ေယာက္တည္းလား ဟိုေကာင္မပါဘူးလား
မိုးလည္းခ်ဳပ္ေတာ့မယ္ ဘယ္ကုိျပန္မလို႔လဲ
အရင္အိမ္မွာပဲလား အဆင္ေျပတယ္မဟုတ္လား
မင္းမ်က္လံုးမ်ားက အူေၾကာင္ေၾကာင္နဲ႔ကြာ

ခ်စ္ခဲ့ေပမယ့္ ေမ့ရတာပဲ ေနာက္က်ေတာ့လည္း ေကာင္းသြားလိမ့္မယ္
ယုဇနမွာပဲ လက္ထပ္မွာလား Traders မွာပဲ နင္ ဒင္နာလုပ္ဦးမလား
နင္ ဒုကၡေရာက္ဦးမယ္

မာတိကာ သို႔ .....