ဘာမွမသိ

ဘာေတြလဲ ဘယ္လိုလဲ ခြဲျခားမသိခ်င္ ဆန္းစစ္ဖုိ႔လည္းမလိုဘူး ဒီရင္မွာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားလြန္းတဲ့ အခ်စ္စိတ္႐ိုင္းမ်ားအတြက္

ဘာေတြလဲ အခ်စ္ရဲ႕အေၾကာင္းကို နားမလည္ခ်င္ဘူး
ေပးဆပ္ျခင္းထက္ လိုခ်င္တာပဲသိတယ္ မင္းႏွလံုးသားထဲရွိသမွ်
အရာအားလံုးအကုန္ရခ်င္တယ္

ငါဘာဆုိဘာမွမသိ ေရး ... ရယူျခင္း စိတ္တြယ္ၿငိ
မင္းအခ်စ္ေတြ ေနာက္ထပ္လည္းေမွ်ာ္ေနမိ အို ... အျမဲတမ္းေတာင့္တ
လုိအပ္ခ်က္မ်ား ရင္ထဲအဆံုးမသတ္ခဲ့ ငါ အ႐ူးမူး၀ဲလည္
ခ်စ္ျခင္းရဲ႕ ကြန္ယက္ထဲ ငါ ဘာဆုိဘာမွမသိ မသိေတာ့ဘူး

ငါတစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ေနမလား မေတြးတတ္ေတာ့ပါ
သံုးသပ္ဖုိ႔လည္း စိတ္မကူး (သံုးသပ္ဖုိ႔ မစဥ္းစား) ေသခ်ာတဲ့
မင္းအခ်စ္နဲ႔ ႏွလံုးသားလည္း ငါ႔တစ္ေယာက္တည္းသာေပးအပ္လုိက္

ဘယ္သူက ငါ႔အခ်စ္ကုိ နားလည္မွာလဲ ငါ႔ရဲ႕ အခ်စ္ကိုယ္တိုင္လည္း
နားလည္ဖုိ႔ခက္ေနတုန္း ခ်စ္တတ္ခဲ့ဖူးရင္ စာနာလိမ့္မယ္

ငါလိုက္လို႔မဆံုး အခ်စ္ရဲ႕အဆံုး ရွာေဖြမေတြ႕ခဲ႔ ငါလုိအပ္ဆဲ
အခ်စ္က သိပ္မ်ားလြန္းခဲ့တယ္ (မင္းအခ်စ္မ်ား) ေနာက္ထပ္လည္းေပးပါဦး

ရင္ထဲအဆံုးမသတ္ခဲ့ ငါ အ႐ူးအမူး၀ဲလည္
ခ်စ္ျခင္းရဲ႕ ကြန္ယက္ထဲ အခ်စ္အတြက္
ငါ ဘာဆုိဘာမွမသိ ... ေရး ... ငါ ဘာဆိုဘာမွမသိ ... ေရး ...
မင္းပဲ ရင္မွာၿငိ ... မသိေတာ့ဘူး ... မသိခ်င္ဘူး

မာတိကာ သို႔ .....