အဆင္မေျပေသာခ်ာတိတ္မ်ား

ပ်င္းဖို႔ေကာင္းတဲ့ဘ၀က ေပြ႕ဖက္လိုက္ အျမဲတမ္းတုိက္ခုိက္တတ္တဲ့
စိတ္ကမိုက္ လက္နက္ခ်တတ္တဲ့ အက်င့္ကမရွိ
တစ္ေယာက္ေလွ်ာက္သြားရင္ တစ္ေယာက္က ဘုၾကည့္ၾကည့္
ေနာက္ကစိတ္မခ်တတ္တဲ့ မိဘတို႔ ေကာက္ေကာက္လိုက္လို႔ ဆံုးမစကားေျပာဖုိ႔
ေနာက္က်လို႔ အခုေတာ့ၾကည့္ အားလံုးအမွားဘက္လိုက္
အဆင္မေျပေသာ အနာဂတ္ထဲ စိတ္ကူးအမွား ျပင္ဖုိ႔မေတြး
အဆင္မေျပေသာ ဒီဘ၀ထဲ စိတ္ကူးအမွား ျပင္ဖုိ႔မေတြး
မွားယြင္းတဲ့ အသိစိတ္က တြန္းေပးခဲ့ စိတ္ရွိသမွ် ေလွ်ာက္လုပ္ခဲ့
အထိန္းအကြပ္မဲ့ အခ်စ္ကုိကစားေနမိေတာ့
ေစ်းေပါေပါ မီးလွ်ံတစ္ခု ေရွ႕ကိုတုိးသြားေပါ႔
ခ်စ္သူေရွ႕ေရာက္ေတာ့ အသည္းကြဲလိုက္ မ်က္ရည္က်ျပေတာ့ အဟုတ္မွတ္လိုက္
အလြတ္က်က္ထားတဲ့ စကားမ်ားေျပာ အခုအသိစိတ္မရွိ မွားယြင္းမိ
အဆင္မေျပေသာ အနာဂတ္ထဲ စိတ္ကူးအမွား ျပင္ဖုိ႔မေတြး
အဆင္မေျပေသာ ဒီဘ၀ထဲ စိတ္ကူးအမွာ ျပင္ဖုိ႔မေတြး

မာတိကာ သို႔ .....