ဟင္းလင္းျပင္ထဲမွာ

မေန႔တုန္းကလား ဒါမနက္ျဖန္လား မမွတ္မိေလာက္ေတာ့ သိပ္ညံ့ဖ်င္းတယ္
ငါမသိႏိုင္ဘူး ငါမရွိႏိုင္ဘူး ဒီရင္ထဲက မင္းမွ ျပန္မထြက္ေတာ့
ကိုယ္ပုိင္ဦးေႏွာက္ထဲက ဟင္းလင္းျပင္နဲ႔
ႏွလံုးသား အမာရြတ္တစ္ခု ထင္က်န္ေနဆဲ အခ်စ္
ရင္ကုိ လႈပ္ႏိုးခဲ့ ငါဟာ အာကာသထဲေရာက္လို႔ေနတယ္
လံုး၀ိုင္းတဲ့ သုညတစ္ခု ရင္မွာ ငါေသာ့ခတ္မယ္
ေခါင္းခြံအလြတ္တစ္လံုးထဲ ေနရာေပးခဲ့မိတဲ့ ငါ႔အျပစ္ ငါခံမယ္
ပန္းခ်ီကားေပၚက နင့္အၿပံဳးေတြလား လူေတြမရွိတုန္း ခိုးနမ္းလိုက္တယ္
ငါမသိေတာ့ဘူး ငါမရွိေတာ့ဘူး
ဘာကုိမွ မေျပာဘဲ မင္းစကားသံထဲမွာ ငါၿငိမ္သက္ခဲ့
အရာရာ ေမ့ပစ္ဖုိ႔ အတတ္ တတ္ခဲ့ေပမယ့္

မာတိကာ သို႔ .....