တေစၧ

ေမွာင္ေနတဲ့ ညကမၻာတစ္ေယာက္တည္း အသည္းကြဲ ကမၻာႀကီး လဲၿပိဳခဲ့
ငါ႔အတြက္ ဘယ္သူလဲ အေရွ႕ဆီမွာ မွန္အိမ္ေလး ဆြဲကိုင္ထား
လက္ကမ္းလို႔ လွမ္းၿပီးေခၚေနဆဲ အိပ္မက္လား
အတိတ္က အရိပ္ေတြ မေပ်ာက္ေသးပါ ငါျပန္ေတြး ေတြးရင္း ေၾကာက္လန္႔ေနဆဲ
အခ်စ္ဆိုတာဟာ အဆံုးတစ္ေန႔မွာ ငါ႔ဘ၀ဖ်က္ဆီး မာယာေတြကုိ ငါမယံုဘူးေဟ့

ဒါအခ်စ္လား ျပန္ထြက္သြားေတာ့ ငါ အလိုမရွိပါ
မင္းနဲ႔ထပ္မဆံုခ်င္ တေစၧလိုအခ်စ္လား
ေျခာက္လန္႔ဆဲ ဒဏ္ရာမ်ားစြာ ဒါဟာ တေစၧလို အခ်စ္လား

ခမ္းနားနန္းေတာ္တစ္ခု အလွဆံုးေသာ သက္တံမ်ား
သူဖန္ဆင္းၿပီး ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ ဒါအခ်စ္တဲ့
ဒါေပမယ့္ အဆံုးသတ္ တစ္ေန႔မွာ အရာရာကြဲပ်က္ ငရဲဘံုလား
အသည္းထဲမွာ စူးနစ္၀င္ခဲ့ၿပီ အဆိပ္လူးျမား

ဒါအခ်စ္လား ... နင္ျပန္ထြက္သြား ...
ေျခာက္လန္႔ဆဲ ဒဏ္ရာမ်ားစြာ ဒါဟာ တေစၧလို အခ်စ္လား

မာတိကာ သို႔ .....