ငါ႔အျဖစ္ေတြ

သံစဥ္ - Elde

ေအးစက္တဲ့ေႏြ ခါးသီးတဲ့ေရ ေျခာက္ကပ္ကပ္ ခံုတန္းေပၚက ငေတ
နိမ့္က်တဲ့ ျမဴခိုးရဲ႕ အဘိဓာန္ အလင္းေပ်ာက္တဲ့ ေတာင္တန္းပ်က္ႀကီး အေျဖ

ရရွိလုိက္တဲ့ စုိးရြံ႕ျခင္းေတြ ျပဳတ္က်ခဲ့ လူသား ငယ္ဘ၀မွာ
ေတာင့္တတာ ခ်စ္မီးအိမ္ငယ္ေလးေတြ လက္ေတြ႕ ဆီခန္းျပာက်ေန

နိမ့္က်တဲ့ လူသား ငါ႔ဘ၀မွာ ျပားခ်ပ္ခ်ပ္ ဒီအိတ္ကပ္ေတြက အေျဖ
သစ္ရြက္လႈပ္သံေတာင္ ေျခာက္လွန္႔လို႔ေန
ဒီစိတ္ေတြ ဒီအျဖစ္ေတြ ျပန္လွည့္ၾကည့္ဦးေလ

ငဲ့ၾကည့္ဦးေလ ငါ႔အျဖစ္ေလးေတြ

မာတိကာ သို႔ .....