ေနာင္တ

တကယ္ခ်စ္ရဲ႕လားလို႔ ေမးတုန္းက ေယာင္ၿပီး ေခါင္းညိတ္စဥ္မွာ
မယံုတဲ့အေၾကာင္း ေျပာလို႔သြား ယံုရင္ၿပီးေရာ ေလွ်ာက္လို႔ ေျပာမိစဥ္ခဏမွာ
မင္းစိတ္မခ် က်ိန္ၿပီး ေျပာမွ မင္းယံုမွာ ဘာျဖစ္လဲၿပီးသြားမွာပါ
ငါသတိမလား ဒါေတြ ေနာက္မွသိတယ္
ဘုရားစူး မိုးႀကိဳးပစ္လို႔ က်ိန္ခဲ့ၿပီးမွ ေနာင္တရမိ
မိုးၿခိမ္းတုိင္းလည္း မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ အေၾကာင္းမ်ား ျပန္ၿပီးေတြးၾကည့္
ဟိုအရင္က ငါေျပာသမွ် တကယ္ပဲလား
ဒီတစ္ေန႔မွာ မိုးမ်ားသည္းေတာ့မွ ျပန္ၿပီး မင္းနဲ႔ ေတြ႕စဥ္မွာ
လွ်ပ္စီးမ်ား ၀င္းလက္လို႔သြား ႏိုင္သူအၿပံဳးနဲ႔
မင္းက လွည့္ထြက္လို႔ အသြားမွာ ေခါင္းစိုက္က် ငါမွားမ်ား မွားသြားၿပီလား
ဒါမ်ဳိး အျမဲတမ္းျဖစ္မွာလား ငါေနာက္တစ္ေခါက္ဆို ဆင္ျခင္ဦးမွ ျဖစ္မယ္

မာတိကာ သို႔ .....