၂၄ နာရီ

တူ ... တူ ... တူ ...

မနက္မိုးလင္းရင္ မင္းကိုေလ မွန္းကာေမွ်ာ္တယ္
ေက်းငွက္ငယ္ေလးေတြရယ္ အသိဆံုးပဲ
ညဥ့္နက္ခ်ိန္ထိေအာင္ကြယ္ တမ္းတတုန္းပဲ
ဒီမိုးေကာင္းကင္ေငြၾကယ္ေတြ သက္ေသကြယ္

သတိရခ်ိန္ေလးေတြ တြက္ေရကာ မွတ္သားေတာ့
တစ္ေန႔အတြက္တာရွိေနတဲ့ အခ်ိန္မ်ားအတုိင္း
တစ္စကၠန္႔ေတာင္မေမ့ဘူး အျမဲတမ္းပဲ
သတိရခ်ိန္ေတြဟာ ၂၄ နာရီ

အသိစိတ္ေတြအနားယူ အိပ္စက္တုန္း၀ယ္
ျမင္ကာမက္တဲ့ အိပ္မက္ေတြဟာ ဘာအေၾကာင္းလဲ
အခ်စ္ရဲ႕ အိပ္မက္ပါ မင္းအေၾကာင္းမ်ားပဲ
စုိးမိုးလြန္းႏိုင္တယ္ေနာ္ ခ်စ္သူရယ္

အို မိုးလင္းရင္ အေတြးေတြဆီ မင္း၀င္ေရာက္လာ
မိုးခ်ဳပ္ေတာင္ သန္းေခါင္တုိင္ ရွိေနတယ္
ေနာက္ေန႔ေတြကူးေတာင္ မင္းမသြားေသးဘူး
မင္းစိတ္နဲ႔ၾကာရင္ ကိုယ္႐ူးသြားမလား

မာတိကာ သို႔ .....