ႏွလံုးသားေလးထဲ ေမြးဖြားရေစမွာ

ေဆာင္းႏွင္းေဖြးေဖြးေလေျပအနမ္းမွာရႈိက္ကာဖို
ႀကယ္ေရာင္ျပိဳးပ်က္ညရဲ႕ကမၻာမွာတစ္ေယာက္တည္းရယ္
ဟုိဒီေျပးလႊားအေတြးရဲ႕ ေရယာဥ္ထဲေမ်ာလြင့္ရင္းနဲ႕
ေစာင့္စားခဲ့တဲ့ ခရစၥမတ္အလြမ္းေတြပို
သဲ့သဲ့ႀကားရႀကိဳဆုိသီခ်င္းသံနီးလာစဥ္
ရင္ခုန္စည္းခ်က္စကၠန္႕ျမန္လာသလိုပဲေလ
ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ခရစၥမတ္ရာသီထဲေရာက္ရွိခဲ့သလို
ႏွလံုးသားေလးထဲ ခရစၥမတ္အလြမ္းေတြပို

ဟိုအရင္ေဆာင္းေတာင္ရနံ႕ေတြက်န္ကာေနဆဲပဲ
ရင္မွာေႏြးေထြးဆဲမို႕ အခုထိအေျဖရွာဆဲ
ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ခရစ္ေတာ္အရွင္သခင္ႀကြျမန္းလာ
လူေတြႏွလံုးသားေလးထဲေမြးဖြားဖို႕ရန္သာ

ေစာင့္စားႀကတဲ့လူေတြခရစ္ေတာ္ဘုရားရွင္ကို
အမွန္တကယ္ႏွလံုးသားေလးထဲခုိ၀င္ဖုိ႕ပဲလား
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းတစ္ခုအတြက္နဲ႕ ရာသီပြဲႏႊဲဖို႕အတြက္လား
စဥ္းစားရင္းနဲ႕ႏွလံုးသားမ်က္ရည္ပို
သဲ့သဲ့ႀကားရႀကိဳဆုိသီခ်င္းသံနီးလာစဥ္
ရင္ခုန္စည္းခ်က္စကၠန္႕ျမန္လာသလိုပဲေလ
ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ခရစၥမတ္ရာသီထဲေရာက္ရွိခဲ့သလို
ႏွလံုးသားေလးထဲ ခရစၥမတ္အလြမ္းေတြပို
ပူေလာင္လြန္းတဲ့ဘ၀ေတြကယ္တင္ရန္အတြက္ေလ
အရွင္သာနိမ့္က်ျခင္းနဲ႕ႀကြျမန္းလာေသာအခ်ိန္
ခုိလႈံခြင့္ေလး သခင့္ကိုဒီအႀကိမ္ဆုိေပးမွာ
ဒီမွာႏွလံုးသားေလးထဲေမြးဖြားရေစမွာ
ဟိုအရင္ေဆာင္းေတာင္ရနံ႕ေတြက်န္ကာေနဆဲပဲ
ရင္မွာေႏြးေထြးဆဲမို႕ အခုထိအေျဖရွာဆဲ
ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ခရစ္ေတာ္အရွင္သခင္ႀကြျမန္းလာ
လူေတြႏွလံုးသားေလးထဲေမြးဖြားဖို႕ရန္သာ.....

Typed by ၀ကၤပါ
မာတိကာ သို႔ .....