အားလံုးအတြက္ပန္႔ခ္

ငါ႔စိတ္ကၾကမ္းတမ္းသလို လူေတြက ငါ႔ကိုအထင္ေသး ထြက္ေပါက္မဲ့
ငါ႔ဘ၀ကို ခ်ိဳၿမိန္စြာ အသံုးခ်တယ္ေဟ့
က်ဳိးသြားၿပီ လူ႔စည္းကမ္းေတြ ဘယ္သူေတြ႐ိုက္ခ်ဳိးပစ္သလဲ
ဆက္လုပ္ လြမ္းခ်င္းမဲ့သီခ်င္းေတြသာ ရင္ခုန္စြာငါေပါက္ကြဲတယ္ေဟ့
အခ်စ္မရွိတဲ့ ႏွလံုးသားဒဏ္ရာ ငါဘယ္လိုေက်ာ္ျဖတ္ရမလဲ
ေပးဆပ္ခဲ့ ငါ႔အေသြးအသားေတြ ဘယ္သူေတြေလွာင္ရယ္ၿပံဳးေနသလဲ
ဆက္လုပ္ ဒီအခ်ိန္မွာ ငါဟာေလ ဆံပင္အတိုနဲ႔ လမ္းေလွ်ာက္
ကမၻာေျမမွာတြယ္တာစရာ ဘယ္ပံုစံမွ မမက္ေလာက္
ဆံုးမတဲ့ အရသာကုိ လူေတြက စံုမက္တယ္ေဟ့
ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေန႔ရက္ေတြကုိ ရာဇ၀င္မွာ ဘယ္သူအေရာင္ဆုိးပစ္သလဲ
က်ိဳးသြားၿပီ လူ႔စည္းကမ္းေတြ ဘယ္သူေတြ ႐ိုက္ခ်ဳိးပစ္သလဲ
ဆက္လုပ္ အလိမ္အညာေတြရီေ၀ေန လိုခ်င္တာ ပန္႔ခ္ ပဲ
ေသခ်င္ရင္ၾကံဖန္ေသ လိုခ်င္တာပန္႔ခ္ ပဲ
ရင္ခြင္မွာ နာက်င္ေန ဒီအခ်ိန္မွာ ငါေပါက္ကြဲ
လိုခ်င္တာ ပန္႔ခ္ ရင္ခြင္မွာပန္႔ခ္ အရာရာဟာပန္႔ခ္

မာတိကာ သို႔ .....