ျဖဴစင္ခ်င္တာ

အေ၀းကိုငါၾကည့္ကာ အေတြးေတြလြန္႔လူးလာ
မေတြးမိခ်င္ေပမယ့္ေလ သတိရေနသလိုပဲ
ငါ့ကိုယ္ငါဆံုးမ စိတ္အလိုကိုေလွ်ာ့ပါ
ကြာျခားမွဳေတြက မ်ားစြာ
ခံစားမွဳဆိုတာ ခဏပါ
ဘ၀ဆိုတာကလည္း တကယ္ရွုတ္ေထြးတယ္
အရာရာအေျပာင္းအလဲမ်ားစြာနဲ႔ ဘာေတြျဖစ္မယ္
ၾကိဳေျပာဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္တယ္
တို႔ ဒီဘ၀ထဲမွာ အတူေပ်ာ္ဖူးတာ
တစ္ခ်ိန္မွာ အမွတ္တရျဖစ္မွာပါ
ယံုၾကည္လိုက္ပါ ထာ၀စဥ္ျဖဴစင္ခ်င္တာ မင္းကိုခ်စ္တာ
သံေယာဇဥ္ေတြရွိတယ္ အခ်စ္ထက္ခိုင္ျမဲတယ္
မင္းအနားမွာ ရွိဦးမယ့္ ကြက္လပ္ေတြကို ျဖည့္ခ်င္တယ္
ငါ့အျမင္ထဲမွာ မင္းရဲ႕ အရိပ္မ်ားစြာ
၀ိုးတ၀ါးျမင္ေနတုန္းလား ခံစားမွဳဆိုတာ ခဏပါ
ဘ၀ဆိုတာကလည္း တကယ္ရွုတ္ေထြးတယ္
အရာရာအေျပာင္းအလဲမ်ားစြာနဲ႔ ဘာေတြျဖစ္မယ္
ၾကိဳေျပာဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္တယ္
တို႔ ဒီဘ၀ထဲမွာ အတူေပ်ာ္ဖူးတာ
တစ္ခ်ိန္မွာ အမွတ္တရျဖစ္မွာပါ
ယံုၾကည္လိုက္ပါ ထာ၀စဥ္ျဖဴစင္ခ်င္တာ မင္းကိုခ်စ္တာ

Typed by s_patato
မာတိကာ သို႔ .....