မဆန္းေသာ ဒိုင္ယာေလာ့ခ္

႐ိုး႐ိုးေလးပဲ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ငါညည္းမယ္
႐ိုး႐ိုးေလးပဲ မင္းက နားေထာင္ကြယ္
ဆန္းဆန္းျပားျပား မဟုတ္တဲ့ ဒီသီခ်င္းနဲ႔
အၾကင္နာေတြ ေျပာျပမယ္

အိပ္ပ်က္ညတုိ႔ မင္းေၾကာင့္ရွိဖူးတယ္
မင္းေၾကာင့္ ေရးတဲ့သီခ်င္းေလး ဆိုျပမယ္
အေတြးထဲ မင္းက ေရာက္ေရာက္လာတတ္တယ္
ျပန္ဆံုမယ္ အိပ္မက္ထဲ သတိရစိတ္နဲ႔ ျပည့္ေနခဲ့

ပံုမွန္ငါေျပာေနလို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ငါညည္းဆိုလို႔
တခါတရံမွာ ႐ိုးေနမလား ငါခ်စ္တဲ့အေၾကာင္း
ဒိုင္ယာေလာ့ခ္ေတြက သိပ္မဆန္းေပမယ့္
ငါ႔အခ်စ္ေတြဟာ ႐ိုးသားေနဆဲ

မာတိကာ သို႔ .....