ျပတုိက္ထဲကအ႐ုပ္

ဒယ္ဒီ ... ကၽြန္ေတာ္အ႐ုပ္မေလး ဘယ္ေရာက္ေန
ဒီလို ေမးတုိင္း ေခါင္းပဲ ခါျပေန
ဘာေၾကာင့္မို႔ ကၽြန္ေတာ့္ အ႐ုပ္မေလးကို ဒယ္ဒီ ျပတုိက္ပုိ႔ပစ္တာလဲဆို
အ႐ုပ္ကေလးတစ္႐ုပ္ေတာ့ ျပတိုက္ေရာက္သြားၿပီ
လူေတြအားလံုး ၀ိုင္းၾကည့္ကုန္ၾကၿပီ
ပိုင္ရွင္ကုိ ဘယ္သူမွမသိ ငါျမင္ကာ ရင္နင့္မိ
အ႐ုပ္ကေလးတစ္႐ုပ္ေတာ့ ျပတုိက္ေရာက္သြားၿပီ
ကၽြန္ေတာ္ ဒီေလာက္ခ်စ္တတ္မွန္း ဒယ္ဒီသိတယ္
ဘာေၾကာင့္ လုပ္ရက္ခဲ့မွန္း ကၽြန္ေတာ္ နားမလည္
ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း ခ်စ္ခဲ့တဲ့ အ႐ုပ္ကို
လူေတြအားလံုး ၀ိုင္းၾကည့္ကုန္ၾကၿပီ
ပုိင္ရွင္ကို ဘယ္သူမွမသိ ငါေတြးရင္း ရင္နင့္မိ

မာတိကာ သို႔ .....