ခြဲခြာခ်ိန္

ဒါေနာက္ဆံုးလို႔ တုိ႔ေတြ ႏႈတ္ဆက္ၾကခ်ိန္
အုိ ... အိပ္မက္တစ္ခု တစ္စစီ လြင့္ထြက္ကြဲေၾက
ၿငိမ္သက္ျခင္းမ်ား တုိ႔ႏွစ္ဦးၾကား ျမစ္တစ္ခုအလား တုိ႔ေ၀းၿပီ ေမ
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းမ်ား အသက္၀င္ ႏိုးထမႈေတြ
အေမွာင္ထုၾကားထဲ ခရီးႏွင္ အားတင္းသမွ်ေတြ
ခံႏိုင္စြမ္းမဲ့ အႏိုင္ယူျခင္းေၾကာင့္ ႐ႈံးနိမ့္သြား

အခ်စ္က မီးလား ငါ႔ဘ၀ မွားယြင္းသြား
သီခ်င္းေလး ပန္းလား လြင့္ထြက္ေႂကြက်

အားလံုးအဆံုးသတ္ခဲ့ရၿပီ အားလံုး အဆံုးသတ္ခဲ့ရၿပီ
အားလံုး ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရၿပီး ဒါ ေနာက္ဆံုးပဲ

ျပန္လိုခ်င္တယ္ ခ်ဳိၿမိန္ေသာ အဆိပ္
မရရွိေတာ့တဲ့ ဒါေနာက္ဆံုးပဲ
နံရံေတြသာ ကာရံတာဆီး
ေရႊေရာင္ကမၻာဟာ ပ်က္စီးဆဲ ... ေရး

မာတိကာ သို႔ .....