ျပဇာတ္မဟုတ္ေသာ ျပဇာတ္

မခိုင္းဘဲႏႈိးတဲ့ ငွက္မ်ိဳးစံု
မေျပာဘဲေရာက္တဲ့ အာရုဏ္ဦး
မထြန္းဘဲလင္းတဲ့ ေနမင္းနဲ႔
မေခၚဘဲေရာက္တဲ့ မနက္ခင္းမွာ
မခိုင္းဘဲေရးတဲ့ စာတစ္မ်က္ႏွာ
မေျပာဘဲၾကားမဲ့ ဘာသာစကား
မရင္းႏွီးေသးတဲ့ ေကာင္မေလးအတြက္
မေခၚဘဲေရာက္ခဲ့ သူ႔အနားကို
ေလေျပၫွင္းလည္း မတိုက္ခတ္ပါ
ေတးသံခ်ိဳခ်ိဳ မပံ့်လြင့္ပါ
လက္ခုပ္တီးသူ လူမရွိပါ
တကယ္လည္း ျပဇာတ္ မဆန္ခဲ့ပါ
မဆြဲဘဲရတဲ့ ပန္းခ်ီကားမွာ
မဆိုးဘဲရဲတဲ့ ဒီႏႈတ္ခမ္းမ်ား
မေတာင္းဘဲျပည့္တဲ့ ဆုေတာင္းနဲ႔
မျပင္လည္းလွတဲ့ နတ္သမီးရယ္
မကမ္းမဲ့လက္တစ္ဖက္ ေမွ်ာ္လင့္သူ
မသြားမဲ့လမ္းကို ႀကိဳေဖာက္ၿပီး
မၿပီးဘဲကားခ် ဇာတ္သိမ္းေတာ့
မႏွင္ဘဲေနာက္လွည့္ ျပန္ခဲ့ၿပီ
ေလေျပၫွင္းလည္း မတိုက္ခတ္ပါ
ေတးသံခ်ိဳခ်ိဳ မပံ့်လြင့္ပါ
လက္ခုပ္တီးသူ လူမရွိပါ
တကယ္လည္း ျပဇာတ္ မဆန္ခဲ့ပါ
မေတာင္းဘဲေပးတဲ့ စာတစ္မ်က္ႏွာ
မေမးဘဲေျပာတဲ့ သေကၤတ
မဖတ္ဖို႔ ဖြင့္တဲ့ စာတစ္အိတ္ဟာ
မျမင္လည္း သိမဲ့ အမွတ္အသားပါ…

Typed by ထူးျမတ္
မာတိကာ သို႔ .....