အနားမွာရွိရင္

အခ်ိန္တန္လာေတာ့ ေနသာမွာေပါ႔ နာစရာရွိရင္ အလြမ္းေတြ ကိုယ္စား
ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ ေျဖသာႏိုင္မယ္ လူေတြ ေျပာၾကေပမယ့္

ငါျမင္ေယာင္ဆဲ အနီေရာင္ျခယ္တဲ့ အငိုမ်က္လံုးေတြ
မွတ္ထင္က်န္ဆဲ အခုေတာ့လည္းေလ တစ္ေျမစီရယ္ပါ အို ... တုိ႔ေ၀းခဲ့ၿပီ

အခ်စ္စိတ္တစ္ခုက ေျပာင္းလဲႏိုင္တယ္
ဘယ္သူမွားတယ္ ျပန္ေတြး႐ံုနဲ႔ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ဘူး
စဥ္းစားလုိက္တုိင္း နာက်င္တာ ငါ႔တစ္ေယာက္တည္း

မေျဖႏိုင္ေအာင္ တမ္းတတယ္ မင္းအရိပ္ေတြေန႔တုိင္း
ရင္ခြင္မွာ မင္းတစ္ေယာက္သာ အခုထိရွင္သန္ဆဲ
အရာရာ နင္ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေအာင္ ငါ ေပးဆပ္ခ်င္ရဲ႕
မင္းသာ ငါ႔အနား ရွိခဲ့ရင္

မေျဖႏိုင္ေအာင္ တမ္းတတယ္ မင္းအျပံဳးေတြ ညတိုင္း
ရင္ခြင္မွာ အလြမ္းပြင့္ေတြ ေႏြးေထြးရွင္သန္ဆဲ
ဟိုအရင္ နာက်င္တာေတြ ေျဖသိမ့္ေပးခ်င္ရဲ႕
မင္းသာ ငါ႔အနားရွိခဲ့ရင္ေလ

ဟို ... အို ... အို ... မေျဖႏိုင္ေအာင္ တမ္းတတယ္
မင္းအနမ္းေတြ ညတုိင္းအခုထိ
ရင္ခြင္မွာ မင္းတစ္ေယာက္သာ ရွင္သန္ဆဲပဲအခ်စ္
ဟိုအရင္ နာက်င္တာေတြ ေျဖသိမ့္ေပးခ်င္ရဲ႕
မင္းသာ ငါ႔အနားရွိခဲ့ရင္ေလ

မာတိကာ သို႔ .....