အေတာင္ပံေတြ

စိတ္ေတြ ရြက္လြင့္ ဒီလိုညမ်ိဳး အခ်ိန္ဟာ ဘယ္သူ႔အတြက္ ၿပီးဆံုးတယ္
အေတြးေတြ ပ်က္လို႔ နာရီေတြထဲ ေရြ႕လ်ားမယ့္ စကၠန္႔ရယ္
ရင္ခုန္ခဲ့ဖူးတဲ့ အခ်ိန္မ်ားထဲ ျဖတ္သန္းေက်ာ္လြန္ခဲ့ေန႔ရက္

သိပ္ကုိ မြန္းက်ပ္ ဒီေနရာထဲ ဘယ္ကုိလွည့္လွည့္ မင္းမရွိတယ္
တစ္ေယာက္တစ္နယ္ေ၀းတဲ့ ဒီေျမျပင္အထက္ ကိုယ္ဘယ္လိုရပ္ဖုိ႔ အားရွိမလဲ
အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ပါရေစ အခြင့္အေရးရယ္ လြင့္ေမ်ာေနတဲ့ အိပ္မက္အလယ္
တစ္ေယာက္တည္း .....

အေတာင္ပံေတြကုိ လႊင့္လို႔ရယ္ ေ၀ဟင္ေပၚကို ေျပးထြက္မယ္
ေတာင္ေတြေက်ာ္ကာ မိုးသားထဲ အိုး ...
ကိုယ္ေလ ရွာမယ္ အေတြးမ်ားအလယ္
အေတာင္ပံေတြကုိ လႊင့္လုိ႔ရယ္ ကိုယ္ေနခ်င္တာ မင္းအနားပဲ
ၾကယ္ေတြစံုကာ ညရဲ႕အလယ္ အိုး ...
မျမင္ႏိုင္မွာကို စုိးမိတယ္

စိတ္ေတြသြားတုိင္း ကိုယ္မပါႏိုင္တယ္ ဒီအခက္အခဲၾကား ႐ုန္းထြက္မယ္
ငွက္လို ရြက္လႊင့္ ေ၀ဟင္တစ္ခုလံုး ကိုယ္ေလ မေမာတမ္း ခရီးဆက္မယ္
ၾကင္နာေရာင္ သန္းတဲ့ တိမ္တိုက္ေတြ သူလည္းရွာေနလား မသိတယ္
အိုး ဟုိး ....... အိုး .....

မာတိကာ သို႔ .....