ညလူ

အလင္းကိုေရွာင္ခြာ ေနထုိင္ရင္း ေန႔မွာ အိပ္စက္ေနတတ္ခဲ့ၿပီ
အေမွာင္ကုိ ေစာင္လိုျခံဳရင္း ညကို ႏွစ္သက္ ေက်နပ္ခဲ့ၿပီေလ
အ႐ုပ္ဆိုးလြန္းတဲ့ အတိတ္ေတြ ေနေလာင္ေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ့
စိတ္ေတြ ရွည္လ်ားလြန္းတဲ့ အရိပ္ေတြ ခြာယူခၽြတ္ပစ္ဖုိ႔ အားထုတ္ရင္း

ေက်ာက္ေဆာင္ေတြလို ၿငိမ္သက္ရင္း အျမင့္မွာ ပြင့္တဲ့ ၾကယ္ပန္းတစ္ခင္း
ေငြရည္ေပ်ာ္ကာ ျဖာဆင္း ရွစ္ခြင္လင္း ကိုယ္ခ်စ္တဲ့လမင္း

ျပာႏွမ္းသြားတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေတြ အသံကုိလႊင့္၍ ငိုညည္းျခင္းေတြ
ေနာက္ဆံုးႂကြင္းတဲ့ အနမ္းေတြ ကိုယ္တုိင္လွည္းက်င္း ရွင္းထုတ္ရင္း

ရွင္သန္ျခင္းရဲ႕သီခ်င္း ရင္မွာ တုိးတိတ္စြာ ဆိုညည္းရင္း
အလင္းေန႔ရက္သစ္ ေျခသံအား ခါးသီး နားစြင့္ရင္း

ျပန္ေလဦး ေကာင္းေသာညေရ ႏႈတ္ဆက္တယ္ေလ
ႏွင္ေလဦး ေကာင္းေသာညေရ ႏႈတ္ဆက္တယ္ေလ

မာတိကာ သို႔ .....