တစ္သက္သာအမွတ္တရ

ႏွလံုးသားထဲက တုိ႔အၾကင္နာ ညေလးေတြ
ဟိုးအေ၀းဆံုးေျပးထြက္ / အေ၀းဆံုးထြက္ေျပး
ဘယ္လိုရွင္သန္ဦးမလဲ ႏွလံုးသားထဲက
တုိ႔အၾကင္နာရဲ႕ မီးအိမ္ / ရင္ခုန္သံမ်ား ဆံုး႐ႈံးခဲ့တဲ့ည
ရင္ခုန္သံေတြ ေအးစက္သြား ဟိုး ဟိုး
တစ္ေယာက္တည္းေတြးရင္း ရင္မွာ ဆို႔နင့္ေၾကကြဲ
မႈန္ရီေ၀တဲ့ တို႔ရဲ႕ညအေမွာင္ေတြကိုဖယ္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ရမယ့္လမ္း
ခ်စ္ျခင္းမ်ားနဲ႔ ေရးခဲ့ျခင္း ႏွစ္ေယာက္ေပါင္းထြန္းညႇိခဲ့ ေမွာင္မိုက္ညေတြထဲ
မွန္အိမ္ငယ္ငယ္တစ္ခုတည္းမို႔ တိမ္ညိဳေတြလာၿပီ အားလံုးက်ိဳးပ်က္လို႔သြား
တုိ႔ႏွလံုးသားက မီးအိမ္ေလး / အၾကင္နာမီးအိမ္ေလး ရက္စက္မုန္တိုင္းမ်ား

ႏွလံုးသားထဲက ... ရွင္သန္ေနဦးမလဲ ... အၾကင္နာမီးအိမ္ ေအးစက္သြား

ဟိုး ... ဒီလိုနဲ႔ ေရွ႕ဆက္တုိ႔ေန႔ရက္အခ်ိန္မ်ား အဆင္ေျပသလိုသာ ေနရင္းနဲ႔
ေသဆံုးသြားတဲ့ ငါရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲ အိပ္မက္ေဟာင္းေလးမို႔ / အိပ္မက္ေဟာင္း
သိမ္းဆည္းထားႏွစ္ေယာက္သားေက်ာခုိင္း ရင္မွာ ဆို႔နင့္ေၾကကြဲ
ကံၾကမၼာရယ္ တကယ္ဆုိးလြန္း / တကယ္ကိုဆိုး ... ဒီတိမ္ညိဳေတြ အားလံုး
က်ိဳးျပတ္တဲ့ ညႏွလံုးသားထဲက အခ်စ္ရဲ႕မီး ... အာ ... အိုး ... မီး ...

ႏွလံုးသားထဲက ... ရွင္သန္ဦးမလဲ ဟိုး ... ငါဘယ္လိုလုပ္ ေရွ႕ဆက္မလဲ
ငါဘယ္လိုေရွ႕ဆက္မလဲ ေျပာခဲ့ပါ

ႏွလံုးသားထဲက ... အၾကင္နာညေလးေတြ ...
ဆံုး႐ႈံးခဲ့တဲ့ည ... ေအးစက္ခဲ့ၿပီ အခ်စ္ရဲ႕ ရင္ခုန္သံမ်ား /
ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီ ရင္ခုန္သံေတြ ေအးစက္သြား
ဆံုး႐ႈံးခဲ့ၿပီ ....

ႏွလံုးသားထဲက အၾကင္နာညေလးေတြ အေ၀းဆံုးထြက္ေျပး ...

မာတိကာ သို႔ .....