သိပ္ေတာ့မဆန္းဘူး

သံစဥ္ - အဲလက္စ္

အသည္းကြဲတယ္ဆုိတာ ငါ႔ဘ၀ႀကီးမွာ မဆန္းေတာ့ပါကြာ
မိန္းမေတြဆီမွာ သစၥာမရွိတာ သူတုိ႔ စတုိင္လား
သိပ္ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ ငါဟာနားပိတ္လို႔ ေခါင္းညိတ္ေနလိုက္ခ်င္
တကယ္ရွက္တတ္မယ္ဆိုရင္ ရွင္တစ္ေယာက္တည္း ခ်စ္တယ္မေျပာစမ္းပါနဲ႔

ငါေနာက္တစ္ႀကိမ္ အသည္းကြဲရဦးမလား
အႀကိမ္မ်ားစြာ အသည္းကြဲရဦးမလား
ေန႔တုိင္းမွာ အသည္းကြဲရဦးမလား ေဟ့ ခ်စ္သူေလးေရ
မဆန္းေတာ့ပါကြာ

အသည္းကြဲတဲ့အေၾကာင္းမ်ား သီခ်င္းလုပ္ေရးတာ မနည္းေတာ့ပါကြာ
သိပ္ခ်စ္တယ္ဆိုရင္ ခဏေအာင့္ထားပါ ၿပီးသြားမွာပါ

အခ်စ္ေၾကာင့္ လူေတြဟာ တစ္မ်ဳိးစီ႐ူးတာ သိၾကမွာပါ
ငါ မိန္းမေတြဆီမွာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အသည္းကြဲခဲ့ၿပီးၿပီ

လက္ရွိတစ္ေယာက္လည္းပဲ ငါ႔ကုိနားလည္ ခ်စ္တဲ့သူပါ
တစ္ေန႔ေန႔တစ္ခ်ိန္မွာ ရွင္တစ္ေယာက္တည္းခ်စ္မယ္ မင္းမေျပာခ်င္ေတာ့ရင္

မာတိကာ သို႔ .....