သံုးရာသီခ်စ္သူ

ေဆာင္းတြင္းမီးဖုိကေလးေပါ႔ ကိုယ္ပဲ မီးေတာက္ကေလး
မင္းေလးရဲ႕ ရင္ထဲမွာ အခ်စ္ေရ ေႏြးပါေစ
ေအးေသာ ယပ္ေတာင္ေလးေပါ႔ ေႏြးထဲ ေအးေအာင္ေလ
မင္းရဲ႕ အသည္းမွာေအးေသာယပ္ေတာင္ ျဖစ္ေနမယ္

မုိးေဆာင္းနဲ႔ေႏြေျပာင္းလဲ ႏွစ္ေပါင္းၾကာပါေစ
မင္းကေလးနားမွာ အျမဲတမ္းလိုက္ေနမယ္
မိုးတြင္းထီးကေလးမိုးမွာေပါ႔
ေဆာင္းတြင္းမီးကေလးေတာက္မွာေပါ႔
ေႏြရာသီမွာ ေရႊရင္ေအးေအာင္ ကိုယ္ေလ ေအးေသာ ယပ္ေတာင္ေလး
မင္းကေလးအနားမွာ အျမဲခ်စ္ေသာ ေကာင္းေသာခ်စ္သူျဖစ္ခ်င္ေသာ
ၾကင္နာသူဟာ ကိုယ္ပါပဲကြယ္ ထာ၀စဥ္မခြဲ

မိုးတြင္း ထီးေကာက္ကေလး ဒီမိုးမ်ားထဲ မင္းကေလးရယ္
ကိုယ္မိုးမယ္ အခ်စ္ရယ္ ေဆာင္းပါကြယ္
သံုးဥတုပါပဲ သံုးမ်ဳိးေျပာင္းလာ ကုိယ္ပဲ
မင္းရဲ႕ အနားမွာ အျမဲတမ္း ခ်စ္သူျဖစ္ေနမယ္

မာတိကာ သို႔ .....