ျဖည္းျဖည္းေလးနဲ႔ၿငိမ့္ၿငိမ့္

၀ိညာဥ္စိတ္႐ႈိင္းနက္လို႔ ကလူသလို လူကို ျမဴဆြယ္က်ီစယ္
ဘုရားသခင္ ေရွ႕ကၽြႏု္ပ္ေရာက္ခဲ့ တိမ္လႊာစိုင္လို ေပါ႔ေပါ႔ပါးပါးကြယ္
ေငြစႏၵာယာဥ္ေရာင္ ၿပိဳးၿပိဳးပ်က္ပ်က္ေဆာင္ ဘယ္ဆီေခၚမယ္ ေျပာလည္း မေျပာဘဲ
လွမ္းလို႔ခ်ီယူ ဘံုပ်ံနတ္နန္းေလးဆီ ျဖည္းျဖည္းေလးနဲ႔ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေလးကြယ္

ေဘာ္စင္ေငြစႏၵာယာဥ္အေရာင္ ၾကည္လင္ၿပိဳးပ်က္အလင္းေဆာင္
ဘယ္ဆီေခၚမယ္ ေျပာလည္းမေျပာဘဲ
လွမ္းလို႔ေပြ႕ခ်ီ ဘံုနတ္နန္းပ်ံဆီကို ျဖည္းျဖည္းေလးနဲ႔ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေလးကြယ္

ကုိယ့္ကုိ အမ်ားသူမေတြ႕ျမင္ ပီပီျပင္ျပင္ အေျခအေနကိုကြယ္
ေျပာျပေတာ့ ၀မ္းနည္းမိတယ္ တမလြန္ဘံုမွာ အိပ္စက္ရေပါ႔ကြယ္

မျမင္ဘူးလို႔ ေတာ္ေတာ္ၾကာေအာင္ ရပ္တန္႔လို႔ ေငးေမာၾကည့္တယ္
ေလွငယ္ေတေလ ဘယ္ဆီသြားမယ္ ဟိုအေ၀း ခက္ၿပီကြယ္
တစ္ေယာက္တည္း လိုက္ခဲ့တဲ့ ျဖည္းျဖည္းေလးနဲ႔ ၿငိမ့္ၿငိမ့္ေလးကြယ္

မာတိကာ သို႔ .....