ေခၚသံ

ေဟး သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ ကုန္ခဲလို႔
တိတ္တဆိတ္နဲ႔ ညည္းညဴကာ စီးဆင္းခဲ့ရ ျမစ္တစ္စင္းလို
ေဟး ငါ႔ရင္ေတြ ပူလြန္းလုိ႔
ေျခာက္ကပ္လို႔ အေငြ႕ပ်ံေန ရင္မွာေလ မင္းမရွိေတာ့
အိုး ငါ႔ညထဲ ေသဆံုးေပါ႔ တြယ္ရာရွာတုန္း
မင္းႏႈတ္ခမ္းမ်ားနဲ႔ အသက္သြင္းပါ ငါ႔အခ်စ္ဆံုး

ေဟး အရာရာရယ္ ေပ်ာက္ဆံုးလို႔
ငါ႔ဘ၀ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ေတြ ဒီမွာေလေျပာင္းလဲလို႔
ေဟး နာက်င္စြာ ဟစ္ေအာ္လို႔
မင္းမရွိတဲ့ ညသန္းေခါင္ယံ ရင္မွာေလ ခန္းေျခာက္လို႔
အိုး ဒီညထဲ ေသဆံုးေပါ႔ တြယ္ရာရွာတုန္း
မင္းအနမ္းမ်ားနဲ႔ ျပန္ေပးပါ ငါ႔ဘ၀ကုိ
တမ္းတဟစ္ေအာ္ ေခၚသံမ်ား ၾကားဦး

ေခၚသံၾကားလား ႏွလံုးသားထဲက အလြမ္းမ်ားစီးက်
နာက်င္စြာ ဟစ္ေအာ္သံ ၾကားရဲ႕လား
ေမွာင္မိုက္ေသာည မင္းရဲ႕အေ၀းက ငါ ႐ံႈးနိမ့္လဲက်
ဟုိး အရင္လို အနမ္းေတြ ျပန္ေပးလွည့္ပါ
စီးဆင္းသြားတဲ့ သန္းေခါင္ယံည
အေ၀းဆံုး ရင္ကြဲတဲ့ညေတြ မကုန္ႏိုင္ဘူး

ညည္းတြားဟစ္ေအာ္ တမ္းတေနတုန္း

မာတိကာ သို႔ .....