မိုးလင္းသြားတဲ့ညမ်ား

မိုးလင္းသြားေအာင္ ညညဖုန္းဆက္ဖုိ႔
ကိုယ္ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔ အိပ္ေရးပ်က္မယ္ဒါပါပဲ
ကိုယ္ေတြးရင္းနဲ႔ ရင္ခုန္စြာ ေစာင့္ခဲ့ရတယ္ စကၠန္႔တုိင္းေပါ႔
ရင္ထဲခ်စ္တာ မင္းတစ္ေယာက္တည္း

ကိုယ္သိပ္ၾကားခ်င္တယ္ မင္းရဲ႕စကားေလးအတြက္
ဒီလိုနဲ႔ ကိုယ္ျဖတ္သန္းလို႔ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့တဲ့
ညမ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့

ကံေကာင္းေထာက္မျခင္းနဲ႔ မင္းထူးတဲ့အသံသဲ့သဲ့ ဒီတယ္လီဖုန္းေလးထဲ
ရင္နဲ႔ ဆတ္ဆတ္ၾကားခုိက္ ႏွလံုးသားေလးမွာ မူးယစ္ေနဆဲ

မင္းဘာေျပာမလဲ မႀကိဳးစားနဲ႔ေတာ့ မင္းကိုေျပာမယ္
ရပ္လိုက္ေတာ့ဇာနည္ ေနာက္ထပ္မေျပာနဲ႔
လူကို ဘာထင္ေနလဲ ဟဲလုိ ဒီမွာ လူကို ဘာထင္ေနလဲ
ရပ္လိုက္ေတာ့ဇာနည္ ရပ္လိုက္ေတာ့ မေျပာနဲ႔

မိုးလင္းသြားေအာင္ညည ဖုန္းဆက္ဖုိ႔ကိုယ္ ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔
ကိုယ္အသည္းကြဲမယ္ ဒါပါပဲ
ကိုယ္ေတြးရင္းနဲ႔ နာက်င္ခံစားခဲ့ရတယ္ စကၠန္႔တုိင္းေပါ႔
ဘာေၾကာင့္အခ်စ္ရယ္ မင္းသိပ္ရက္စက္

မင္းဘယ္သူမ်ားလဲ မေႏွာင့္ယွက္နဲ႔ေတာ့ မင္းကိုေျပာမယ္
ရပ္လိုက္ေတာ့ဇာနည္ ေနာက္ထပ္မေျပာနဲ႔
အေႏွာင့္အယွက္မေပးနဲ႔ မႀကိဳးစားနဲ႔ေတာ့ မင္းကုိေျပာမယ္
ရပ္လုိက္ေတာ့ဇာနည္ ေနာက္ထပ္မေျပာနဲ႔

ဘယ္သူေတြဘာေတြမွားတယ္ ေျပာမလဲေဘဘီ
ဘာေတြ ဘယ္လုိမွားတယ္ဆိုမလဲ
ရပ္လိုက္ေတာ့ဇာနည္ ေနာက္ထပ္မေျပာနဲ႔

(မုိးလင္းခဲ့ၿပီ) ၂ အိပ္မက္ဆံုးေတာ့ (ရပ္လိုက္ေတာ့ဇာနည္) ၂
မိုးလင္းခဲ့ၿပီ ကုိယ္အသည္းကြဲခဲ့ မိုးလင္းခဲ့ၿပီ အိပ္မက္ဆံုးေတာ့
ရပ္လုိက္ေတာ့ ဇာနည္ ထပ္မေျပာနဲ႔
(မိုးလင္းခဲ့ၿပီ) ၂ အိပ္မက္ဆံုးေတာ့ မိုးလင္းခဲ့ၿပီ
(ရပ္လိုက္ေတာ့ဇာနည္) ၂ (မိုးလင္းခဲ့ၿပီ) ၂
ဒါေတြၿပီးၿပီ ရပ္လုိက္ေတာ့ဇာနည္

မာတိကာ သို႔ .....