အျမဲတမ္း

တကယ္တမ္းသာဆို မခ်စ္ေတာ့ရင္ ထားခဲ့
ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္ ခြင့္ျပဳတယ္ မင္းသေဘာေနာ္
ေျဖရွင္းခ်က္တို႔ မေပးနဲ႔
ဘာေၾကာင့္လုပ္လုပ္ ေတာင္းပန္စရာမလိုဘူး....

အတူရွိခဲ့တဲ့ ေန႔ရက္ေတြကေတာ့
ျပန္စဥ္းစားရင္း အရမ္းလြမ္းစရာပဲေပါ့
ထာ၀ရရင္မွာ အိပ္မက္ေတြ
ဖန္ဆင္းေလသူ မိန္းကေလးရယ္ ေက်းဇူးေနာ္

အၿမဲတမ္းအားလံုး ခြင့္ျပဳထားတယ္
ျပန္မလာရင္လည္း ငါ့ဘ၀ ငါ့ရဲ႕အေၾကာင္းပဲ
ဘယ္အခါမွ ရက္ရက္စက္စက္ အသည္းခြဲရသလဲ
ငါ မေမးဘူးေနာ္.....
အၿမဲတမ္း မင္းက အေရးႀကီးဆံုးပဲ
ငါဆိုတာ ထည့္မတြက္ထားနဲ႔ တစ္ေန႔က်ေတာ့လည္း
အနည္ထိုင္ကာ ေ၀းရင္း တျဖည္းျဖည္း ေသြးေအးသြားမယ္
မင္းသေဘာေနာ္....

မင္းသေဘာေနာ္ (မင္းသေဘာေပါ့)

Typed by The Kop's Fan
မာတိကာ သို႔ .....