အျဖဴသက္သက္

အခ်စ္က အႀကီးမားဆံုးအျဖစ္ ေနရာယူထားေတာ့
ငါဟာ ႐ိုးသားစြာ နမ္း႐ႈိက္ခဲ့သူ အပိုေတြ ငါမေျပာတတ္
မင္းေဘးက ခ်စ္သူထက္ ငါဟာ အျဖဴသက္သက္
ဒီအခ်ိန္မွာ အစမ္းသပ္ခံ ငါရဲ႕ အသည္းကို နင္ေလခ်န္လို႔မငဲ့ ရပါတယ္

မင္းအတြက္ အမွတ္တမဲ့မ်ားက ဒီမွာ တစ္ဘ၀လံုးနဲ႔
ပံုကာ ငါ႔ရဲ႕ေမတၱာ ငါ႔ရဲ႕သစၥာ ရင္ခြင္ဟာ ဟက္တက္
ငါ႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္က အလိမ္အညာေတြကင္းမဲ့
အေရာင္ေတြ အစြန္းမရွိခ်ိန္ အမွားလို႔မင္းထင္ ဒီလူတန္ဖိုးမင္းမသိရင္

ငါ႔မ်က္ရည္ေတြမက်ဘူး ဘယ္သူစကားကုိမွ မယံုဘူး
ငါအ႐ႈံးဆိုတာ မရွိဘူး ရင္မွာ အျဖဴသက္သက္
လွည့္စားေနတာသိလည္း ေက်နပ္စြာခံယူေနမယ္
ငါအသက္ရွင္စြာ အျမဲရွိေနသေရြ႕ ခြင့္လႊတ္တယ္/ေပါ႔
ရင္မွာ အျဖဴသက္သက္

မာတိကာ သို႔ .....