နတ္မိမယ္မိန္းမလွေလး

လိုက္မိေလ ေ၀းေလပဲ ေျမမိုးဆံုးေအာက္ တိမ္းေရွာင္ကာ
ေ၀းရာသုိ႔ ထြက္ေျပးေတာ့မလား ခ်စ္မိတဲ့သူ ႐ူးေအာင္လုပ္တာလား
က်ီစားတာလား အခ်စ္ေရ ငါ႔ကိုေျပာ စိန္ေျပးတမ္းလို လိုက္ရင္ ေျပးထြက္သြား
မလိုက္ျပန္ေတာ့ ငါ႔အနား ရစ္သီရစ္သီ လုပ္ျပန္ေရာ
ငါ႔ဘ၀ကုိ မင္းအေပ်ာ္ကစားတာလား
စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ကစား ငါ႔ကုိ သားေကာင္ျဖစ္ေစသလား

နတ္မိမယ္ မိန္းမလွေလး မာယာေတြ အသိန္းအသန္းနဲ႔ ဖမ္းစားထား

လိုက္မိေလေ၀းေလပဲ ေလထဲလြင့္စင္ မိုးတိမ္မ်ားလို
ေကာင္းကင္ထဲမွာ ျပန္႔က်ဲလို႔သြား
သေဘၤာပ်က္လို ကမ္းေျခလိုက္ရွာရင္း ျပန္လမ္းမေတြ႕ဘဲ မင္းဆီပဲျပန္ေရာက္
ခံစားခ်က္ေတြေပးကာ လွည့္လည္သြား
ေန႔ေတြညေတြၾကား ငါ႔ကုိ လိပ္ျပာႏုတ္ေလမလား
ငါ႔ဘ၀ကုိ မင္းအေပ်ာ္ကစားပါေတာ့
စိတ္ေက်နပ္ေအာင္ကစား ငါ႔ကုိ အေငြ႕ပ်ံသြာေစလား

မာတိကာ သို႔ .....