လူကုိေႁခြတဲ့ပန္းကေလး

ေရး ... ေရး ...
ဟူး လား လား ..... ဟူး ...

မရည္ရြယ္ပါဘဲ ရင္မွာ လႈပ္ရွားစြဲၿငိက်န္ ကိုယ္ခ်စ္သြားၿပီကေလး
စကားေလးေျပာရင္ ေခါင္းကုိသူငဲ့ေတာ့
စိတ္ေတြ ခ်စ္မိတာ အျပစ္တစ္ခု ျဖစ္သြားလား

လူကုိေႁခြတဲ့ ရယ္သံခ်ိဳေသာ ပန္းေလးရယ္ ကိုယ္ၾကည့္ေမာေငး
ႏွလံုးသားေလးကို ျငင္းပယ္လို႔ သြားမလား
စိတ္ေတြ အျခားတစ္ေယာက္ကုိ မင္းခ်စ္မွာလည္း စုိး .....

ကိုယ္ၾကာရင္ မလြယ္ဘူး ဒီရင္မွာ အခ်စ္႐ူး (မင္းေလး ေႁခြလိုက္စမ္းပါ)
ကိုယ္ေႂကြေလေအာင္ မင္းက လုပ္ႏိုင္သူ
အို ... ဟန္ေဆာင္မလြယ္ဘူး ခ်ာခ်ာလည္မူး ကိုယ့္ႏွလံုးသား/ ျမင္ႏိုင္လား
(ပန္းေလးအနားမွာ ေႂကြေလတဲ့သူ)

ရင္မဆိုင္ႏိုင္ဘူး မျမင္ျပန္ရင္လည္း တမ္းတသူ အိုသိပ္ၿပီးမလြယ္ဘူး
မင္းေရွ႕ေရာက္ရင္ စကားေတြ ကိုယ္မွားလို႔ ကေလးရယ္
မင္းကိုယ့္ကို ဟားတုိက္ရယ္ေမာမလား

ၾကယ္စင္နတ္သမီး ေျမေပၚ ေႂကြဆင္းက်တဲ့သူ ကိုယ္ၾကည့္ေမာေငး
နင္ ေက်ာင္းဆင္းတဲ့အခါ လိပ္ျပာေတြ အနားက၀ဲေန
ကိုယ့္ညေတြ အိပ္ရႏိုင္ဦးမလား

႐ိုးသားစိတ္တို႔ ကုန္ခဲ့ၿပီ မင္းကုိ ငါခ်စ္ေနၿပီ
ဆံုးမ မရတဲ့ အခ်စ္မ်ားသည္ မင္းမွ မင္းပဲ ျဖစ္ေနၿပီ

မာတိကာ သို႔ .....