ကုိယ့္အမွား

တုိ႕အခ်ိန္တန္ရင္ေတာ့ခဲြရမွာပဲ ရင္ထဲနားလည္တယ္
ႏွလံုးသားရဲ႕ေတာင္းဆုိမႈ တစ္ခုမွတို႕မရတဲ့အခါ
အခ်စ္ဆံုးေလး... ငိုခ်င္တယ္မင္းနဲ႕ေ၀းတဲ့ဘ၀မွာကိုယ္ေလ
ေသခ်ာအေျဖရွာႀကည့္ေလ အလြန္အကြ်ံကိုယ္ကခ်စ္ခဲ့ေသာ္လည္း
ဒါဟာကိုယ့္အမွားေပါ့ကြယ္ ခုိင္မာေနတဲ့အခ်စ္အတြက္ကိုလည္း
ေ၀ဒနာေတြလည္းရွႈးမယ္ ယံုပါအခ်စ္ဆံုးမင္းအတြက္ပါပဲ
ဒဏ္ရာေတြနဲ႕တစ္ေယာက္တည္းတိတ္တိတ္စိတ္ေျဖမယ္

ပုိင္ဆုိင္ခ်င္တာအခ်စ္ရဲ႕မက္ဆုိးအိပ္မက္ျဖစ္ေနလည္း
စြန္႕လႊတ္ဖုိ႕ေျပာရင္လည္း မင္းစိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ရေအာင္ကိုယ္ႀကိဳးစားမယ္
ငိုခ်င္တာတစ္ခုေတာ့ခြင့္လႊတ္နားလည္ပါကြယ္
ေသခ်ာအေျဖရွာႀကည့္ေလ အလြန္အကြ်ံကိုယ္ကခ်စ္ခဲ့ေသာ္လည္း
ဒါဟာကိုယ့္အမွားေပါ့ကြယ္ ခုိင္မာေနတဲ့အခ်စ္အတြက္ကိုလည္း
ေ၀ဒနာေတြလည္းရွႈးမယ္ ယံုပါအခ်စ္ဆံုးမင္းအတြက္ပါပဲ
ဒဏ္ရာေတြနဲ႕တစ္ေယာက္တည္းတိတ္တိတ္စိတ္ေျဖမယ္

ေ၀းေ၀းသြားတဲ့မင္းနဲ႕တုိ႕ ဇာတ္လမ္းေလး
အခ်ိန္ေတြႀကာရင္မင္းဘယ္အခါမွတ္ေပး....
ေသခ်ာအေျဖရွာႀကည့္ေလ အလြန္အကြ်ံကိုယ္ကခ်စ္ခဲ့ေသာ္လည္း
ဒါဟာကိုယ့္အမွားေပါ့ကြယ္ ခုိင္မာေနတဲ့အခ်စ္အတြက္ကိုလည္း
ေ၀ဒနာေတြလည္းရွႈးမယ္ ယံုပါအခ်စ္ဆံုးမင္းအတြက္ပါပဲ
ဒဏ္ရာေတြနဲ႕တစ္ေယာက္တည္းတိတ္တိတ္စိတ္ေျဖမယ္

Typed by ၀ကၤပါ
မာတိကာ သို႔ .....