တေစၧတစ္ေကာင္ရဲ႕ည

သံစဥ္ - ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္

ကမၻာေျမ ေဖာက္ခြဲတဲ့ည ငိုညည္းေန က်ိန္စာနဲ႔ မိုးၿခိမ္းသံ ၾကားလား
ငါ႔ည ငရဲခန္းတစ္ခုလို မည္းေမွာင္ေန နာရီသံ သားရဲတစ္ေကာင္ရဲ႕ည
ယဇ္ေကာင္ေတြ ၾကမ္းတမ္းေသာ ဒီညထဲ နာက်င္စြာ တြဲလြဲခုိေန

အိပ္စက္ခြင့္ေပး အသက္ဆက္ခြင့္ေပး ေျပးထြက္ခြင့္ေပး ေရွာင္ႏိုင္ဦးမလား

တေစၧတစ္ေကာင္ရဲ႕ည တေစၧတစ္ေကာင္ရဲ႕ည အိုး ... ထိတ္လန္႔ေန
တေစၧတစ္ေကာင္ရဲ႕ည တေစၧတစ္ေကာင္ရဲ႕ည အိုး ... ေျခာက္လွန္႔ေန

တိမ္ေတြ ခုတ္ေမာင္းတဲ့ည ၿပိဳက်ေန
တေစၧေခၚသံ ေခါင္းေလာင္းေတြ ၾကားလား
ငါ႔ည ရစ္ပတ္ဆဲ သံႀကိဳးေတြနဲ႔ အေသေကာင္လို ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္တဲ့ည
ငါ႔ အတၱျပတင္းေပါက္တစ္ခု အျမန္ဖြင့္ေပး နာရီရဲ႕ည လက္တံေတြ

မာတိကာ သို႔ .....