အလြမ္းမိုင္တုိင္ ၁၅၀၀

ကမၻာဦးအစက ေန႔ေတြမွာ လူသားမ်ားရဲ႕ ကိုးကြယ္ရာ
ေနမင္းႀကီးရဲ႕ အလင္းေရာင္ကို ေပ်ာက္မွာစိုးသလိုမ်ဳိး
ယံုစားျခင္းရဲ႕ မ်က္ကြယ္မွာ ထင္မထားရဲတဲ့ အျဖစ္ေတြဟာ
ဘယ္လို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ မဆိုကြာ ျဖစ္မ်ားစိုးရိမ္တာ

အိမ္ကိုျပန္ခဲ့ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔သာ
မေရရာႏိုင္ေသးတဲ့ ေန႔ရက္ေတြမွာ
အတူတူဆံုဖို႔ မင္းဆုေတာင္းထားေပါ႔ကြာ ဒီအခ်ိန္မွာ

ျပန္အိပ္မရတဲ့ညေတြမွာ သက္ျပင္းမ်ားနဲ႔ ေလးလံကာ
ဒီၿမိဳ႕ျပညလမ္းေပၚမွာ တိတ္ဆိတ္ကြဲေၾကကာ
မုိင္းမ်ားနဲ႔ ျခားနားပါေစကြာ ေမွ်ာ္လင့္လို႔ မင္းေစာင့္ေနပါ
ကိုယ္တစ္ေန႔ေန႔ေတာ့ ေရာက္လာမွာ စိတ္ခ်လို႔ေနပါ

မိုင္ေတြက အလြမ္းနဲ႔ ေရတြက္ေတာ့ ၁၅၀၀
မေရရာႏုိင္ေသးတဲ့ ေန႔ရက္ေတြမွာ
အတူတူ ဆံုဖို႔ မင္းဆုေတာင္းထားေပါ႔ကြာ ဒီအခ်ိန္မွာ

မာတိကာ သို႔ .....