ေျပာမွျဖစ္မယ္

မေျပာနဲ႔ ငါ႔အတင္း အခုျဖစ္အခုရွင္း ငါ႔စိတ္မရွည္ခဲ့
မင္းမႀကိဳက္မေနနဲ႔ မေခၚလည္းခဏေပါ႔
နင့္အက်င့္နင္ ျပင္ေတာ့ ျဖတ္ပစ္ က်န္ရစ္ ငါ႔အခ်စ္ အပုိေတြျဖစ္
နင္ငိုခ်င္ရင္ငို နင့္မေကာင္းေၾကာင္းကို နင့္မိဘကုိ သြားေျပာျပမလို႔
နား နား နား
စိတ္ႀကိဳက္ အခ်ိန္ျဖဳန္း အျဖစ္အပ်က္အကုန္လံုး
ငါကိုယ္တုိင္သြားၿပီး တိုင္ေျပာမယ္
လိမၼာေနတာကို ျမင္ခ်င္တယ္
ငိုခ်င္ရင္ငို နင့္မေကာင္းေၾကာင္းကို နင့္မိဘကုိ သြားေျပာျပမလို႔
နားနားနား

မာတိကာ သို႔ .....