အဓိပတိလမ္းကေျခရာမ်ား

အဓိပတိလမ္းမထက္ အတိတ္က တုိ႔ေျခရာမ်ား
တိမ္တိုက္လိုေ၀းလြင့္လို႔သြား အားလံုးေပ်ာက္ကြယ္ၿပီေလ
ရာသီေတြခ်ာခ်ာလည္မႈန္၀ါး အတိတ္က ေျခသံ တုိးတုိးသြား
တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ တကယ္ကုိ ေ၀းခဲ့ၾကၿပီလား

ပြင့္သစ္စက ရနံ႔ဆြတ္ပ်ံ႕ ခုေတာ့ ေပ်ာက္ပ်ယ္လြင့္ပါး
ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားရဲ႕ ျမစ္ေရတုိ႔ ဘ၀ကို ျဖတ္ေက်ာ္တာ ႀကံဳတယ္
ဒ႑ရီလို ေ၀ေ၀၀ါး အတိတ္က ေျခသံ တုိးတုိးသြား
ဒီမွာ တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ တကယ္ကုိ ေ၀းခဲ့ၾကၿပီလား

အို ... အဓိပတိလမ္းမလည္း အရင္လိုပါလား
အို ... တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္ေတြ မခိုင္ျမဲၾက
အခ်စ္ေတြးမိရဲ႕လား တုိ႔ရဲ႕ အျဖစ္မ်ား အားလံုးေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေပါ႔ ယံုႏိုင္မလား

အဓိပတိလမ္းထက္ေလွ်ာက္ခဲ့ၾက တုိ႔ေျခရာမ်ား
အျမဲတမ္းတြဲသြား မခြဲတမ္းေလွ်ာက္ခဲ့ အို ... အခ်စ္တဲ့လား
ကမၻာတည္ေအာင္ ေျခရာေတြ ခ်န္ေနရစ္မလား ခုေတာ့ ... ဘယ္လုိျဖစ္ခဲ့သလဲ
အၾကင္နာေတြ တကယ္ကုိ အို ... ေ၀းခဲ့ၾကၿပီလား

မာတိကာ သို႔ .....