မေဆြးခ်င္ဘူး

အိုးေရး ... ေရး ... ေရး ... ေရး
ဒီအခ်ိန္မွေတာ့ နင္မလာနဲ႔ေတာ့
ဟုိအရင္ကလုိ မာန္မာနမ်ိဳးနဲ႔ နင္ျပတ္သားႏိုင္တယ္
ရင္မွာမလိုေတာ့ဘူး တကယ္မလိုအပ္ဘူး
တစ္ခ်ိန္မွာ ေၾကကြဲစရာထက္ ပိုၿပီး မထူးေတာ့မယ့္ ဇာတ္လမ္းထဲ
နင္ဒီအတိုင္းပဲ အေ၀းမွာေနပါေတာ့
ခဏလြမ္းတဲ့စိတ္နဲ႔ မလာခ်င္ပါနဲ႔ သြားပါေတာ့

မေဆြးခ်င္ဘူး ျပန္မလြမ္းခ်င္ဘူး ( ျပန္မေဆြးဘူး )
ဒီအေၾကာင္းေတြ အကုန္လံုးေမ့ပစ္လိုက္ၿပီ
မေဆြးေတာ့ဘူး ျပန္မလြမ္းေတာ့ဘူး (ျပန္မေဆြးဘူး)
အရင္ကလုိ ေၾကကြဲစရာ ေနာက္ထပ္မေပးနဲ႔ ျပန္သိမ္းလိုက္ေတာ့
မလိမၼာတဲ့ မင္းရဲ႕အခ်စ္မ်ား မလိုခ်င္ဘူး (မေဆြးခ်င္ဘူး နင္ေမ့လိုက္ေတာ့)

ဒီအခ်စ္မ်ိဳးနဲ႔ ျပန္မလာခဲ့နဲ႔ အရင္ကလို မာန္မာနမ်ိဳးနဲ႔ နင္ထြက္သြားလိုက္ေတာ့
အခါခါ ငါ႐ူးမယ့္ဘ၀ ထပ္မေပးနဲ႔ တစ္ခ်ိန္မွာ ေၾကကြဲစရာေတြ
ယူေဆာင္လာမယ့္ မင္း ဇာတ္လမ္းေတြထဲ

နင္ဒီအတိုင္းပဲ တျခားမွာေပ်ာ္ပါေတာ့
မင္းလြမ္းတဲ့စိတ္ရဲ႕ ခဏမွာ အသည္းမခြဲနဲ႔ေဟ့

ငါ႔ ႏွလံုးသား အသစ္ျပန္ကြဲရွမယ့္ ဇာတ္လမ္း မင္းမစနဲ႔ ႐ူးသြားႏိုင္တယ္
မင္းခဏ ေမြ႕ေပ်ာ္ဖုိ႔အတြက္ အသည္းကုိ ထပ္မခြဲနဲ႔ ဟူး ... ဟူး ...

မာတိကာ သို႔ .....