ရွတေန႔ရက္မ်ား

အိုး ... ဘ၀ကုိ အခ်စ္ဟာ တိုက္စားေန ေ၀ဒနာေန႔ရက္တုိ႔နဲ႔ ငါ႔ ႏွလံုးသား
တမ္းတ မင္းရဲ႕ အနမ္းေတြ ျပန္တမ္းတ ေနေရာင္မွာ အရိပ္ေတြ မႈန္၀ါးသြား

ရွတ ... ရွတ ... အနမ္းမ်ား ဒီရင္ထဲမွာ
ရွတ ... ရွတ ... အသည္းႏွလံုး တစ္စစီေၾကကြဲသြား

အိုး ... အခ်စ္ကုိကုိးကြယ္ မိုက္မွားသူ
အသူတရာနက္တဲ့ေခ်ာက္ကုိ သက္ဆင္းမလား
တမ္းတ မင္းအသံေလးကို ျပန္တမ္းတ ေလျပည္မွာ ရြက္ေႂကြလြင့္ပါးသြား

ရွတ ... ရွတ ... စကားလံုးမ်ား တုန္ခါ ပဲ့တင္
ရွတ ... ရွတ ... အသည္းႏွလံုး တစ္စစီေၾကကြဲသြား
ရွတ ... ရွတ ... ငါ႔ဘ၀ နာက်င္ဆဲေပါ႔
ရွတ ... ရွတ ... အသည္းႏွလံုး တိုက္စားခဲ့ေန႔ရက္မ်ား

မာတိကာ သို႔ .....