အိပ္မက္ေဆာင္းည

ၾကယ္ေတြစံုျမဴမႈန္နဲ႔ ႏွင္းစက္တို႔လာျဖန္းပက္ၾကတယ္
ေဆာင္းညေရာက္တုိင္းပဲကြယ္ ေတြးေတာကာလြမ္းရတယ္
ေမြးရပ္ဌာေနနဲ႔ေ၀းခဲ့ရသူမွာ အေတြးမ်ားက ႏွစ္နဲ႔လၾကာပါၿပီကြယ္

ေခါင္ရည္ခ်ဳိရီေ၀မူး ၀ိုင္းဖြဲ႕ကာတုိ႔ အေပါင္းအသင္းမ်ားနဲ႔
လက္ခုပ္ေတြတီးဖို႔ကြယ္ တစ္ေခါက္ေလာက္ျပန္ေရာက္ဖုိ႔ရယ္
ေဆြးေျမ့သူရင္ထဲ လြမ္းေမာညေတြမွာ အိပ္မက္က ႏိုးတစ္၀က္နဲ႔ ျမင္ေယာင္တယ္

ဟိုဘက္ဒီဘက္ဟိုဘက္ ယိမ္းႏြဲ႕လို႔ကၾကတယ္
သီခ်င္းေတြကို အတူဆိုရင္းနဲ႔ အတူေပ်ာ္ဖူးတဲ့ မီးပံုပြဲ
ဟုိဘက္ဒီဘက္ဟိုဘက္ ယိမ္းႏြဲ႕လို႔ ကၾကတယ္
သီခ်င္းေတြကို အတူဆိုရင္းနဲ႔ ေတာင္ေပၚညတစ္ညမိုးအလင္းပဲ

မာတိကာ သို႔ .....