ဆယ္လ္မြန္ငါးတို႔ အျပန္

ေရလႊာလည္း ခင္းပ်ံ႔ၾကည္လင္ေစ
မုိးဦးလည္း လွပသာယာေစ
ဘ၀ေစရာ တာ၀န္
ေက်ျပြန္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သူတုိ႔

ေရစုန္ကုိဆန္ကာ ျပန္ခဲ႔ျပီ

(မုိးဦးေရဆန္)၂
(ဆယ္လ္မြန္ငါးတုိ႔အျပန္)၂

အျပန္အျပန္အျပန္
ဆယ္လ္မြန္ငါးတုိ႔ အျပန္…..

ျပန္ခ်ိန္လည္း ဆုံးျဖတ္ခုိင္မာေစ
ရာသီလည္း တြက္ခ်က္မွန္ကန္ေစ
စိတ္တူရာ ခုိ၀င္
ျပည္႔စုံခ်ိန္ျပန္ခဲ႔မယ္တုိ႔
ငယ္ရြယ္စဥ္ ရွာေဖြစြန္႔ခဲ႔ျပီ

ခ်စ္ေဖာ္လည္း လုိက္ခဲ႔ ေခၚငင္ေစ
၀ဋ္ေၾကြးလည္း တုံ႔လွည္႔ေက်နပ္ေစ
ဦးေဆာင္ရာေစရာ လုိက္ခဲ႔မယ္တဲ႔
ေမာင္မယ္စုံ ဆန္ကာျပန္ခဲ႔ျပီ

Typed by ရန္ေအာင္
မာတိကာ သို႔ .....