တယ္လီဖုန္း

မေန႔ညက မင္းေတြ႕ဖုိ႔ ငါ ဖုန္းဆက္လိုက္တာ
အဘိုးႀကီးနဲ႔ တည့္တည့္တုိးမိကာ ငါ႔ကိုေျပာလုိ႔ဆို
မနက္ကေတာ့ ဖုန္းလိုင္းပူးၿပီး တုိင္ေတြပတ္တာ မင္းမသိလို႔
ငါ႔မုန္႔ဖိုးေလးမ်ားေတာင္ ဖုန္းဆက္တာနဲ႔ ျဖဳန္းတီးၿပီ
ေတာ္ၿပီကြာ ဒီဖုန္းစုတ္ႀကီးကုိ ေရာင္းပစ္လုိက္စမ္းပါ

တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဖုန္းထဲက အဆင္ေျပၿပီးေတာ့ ခ်စ္ၾကတယ္
တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဖုန္းဆက္ရင္းနဲ႔ တစ္ေနကုန္ပဲ လြမ္းၾကတယ္
ခုဆုိ ငါ႔မွာ ဖုန္းဆက္တိုင္းေလ လံုး၀ အဆင္မေျပဘူး
ဒီအတိုင္းဆို ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့ ဘယ့္ႏွယ္ေနမယ္ ေျပာျပစမ္းပါ
ေတာ္ၿပီကြာ ဒီဖုန္းစုတ္ႀကီးကုိ လႊင့္ပစ္လိုက္စမ္းပါ

ဒီမွာ ၀ဋ္ဒုကၡ ဖုန္းေဘးမွာပဲ
ဒီလုိ စိတ္ဓါတ္က် ေသေကာင္ေပါင္းလဲ

နင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ဒီဇိုင္းေတြ ႂကြားေျပာမယ္
မင္းႀကိဳက္တဲ့ မင္းသားေလးရဲ႕ အေၾကာင္းေတြ ဇာတ္စံုခင္းျပမယ္
ဖုန္းဆက္တုိင္း မင္းေျပာတတ္တဲ့ အသံစုတ္ႀကီး
အပ္ေၾကာင္းေတြ ထပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ သြားစမ္းပါကြာ မင္းဓါတ္ျပားႀကီး
ေတာ္ၿပီကြာ ဒီဖုန္းစုတ္ႀကီးကုိ ထပ္မဆက္ပါနဲ႔ကြာ

ေတာ္ၿပီကြာ ဒီဖုန္းစုတ္ႀကီးရဲ႕နား မင္းရပ္ေနေသးလား
ေတာ္ၿပီကြာ ဒီဖုန္းစုတ္ႀကီးကို လႊင့္ပစ္လိုက္စမ္းပါ

မာတိကာ သို႔ .....