ရည္ရြယ္သူသို႔

ဒီစမ္းေခ်ာင္းေလးနံေဘးမွာ ဆံုတယ္/ျမင္တယ္ မ်က္၀န္းႏွစ္စံုဟာ
အခ်ိန္ေတြတိုက္စားတဲ့အခါ ယံုၾကည္လား အခ်စ္လား
မ်က္လံုး႐ုိင္းေလးထဲမွာ ျမင္တယ္ သူ မျငင္းပယ္ပါ
ဒီေခါင္းေလးတစ္ခ်က္အၿငိမ့္မွာ ေသခ်ာတယ္ အို အခ်စ္ပါ
အို အို အိုး ခဏေလးပါပဲ အခ်စ္ေတြ အလည္လြန္လို႔ သြားတဲ့အခိုက္မွာ
ဒီႏႈတ္ခမ္းတစ္စံုေလး တုန္ရီေနတဲ့ အခိုက္မွာ အားလံုးပံုရွာ
ေသာ္တာေငြလစႏၵာ သာေနတဲ့ ခုညေတြမွာ
ကိုယ္ျပန္လာမယ္ ေျပာတဲ့့စကား သူယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္ေနမလား
ျပန္လာႏိုင္တဲ့ သူမွာ ရင္မွာ ေၾကကြဲေနမလား
ျပန္မလာတဲ့ လမ္းထဲ ေမွ်ာ္ေနသူတစ္ေယာက္ရဲ႕
ေျခရာေလးမ်ားထပ္ခါ

မာတိကာ သို႔ .....