မ်က္ရည္ယႏၱရား

ဟိုးမွာ ငါ႔၀ိညာဥ္မ်ား ေမွာ္၀င္မိုးႀကိဳးမုန္တိုင္း
မဟာအိပ္မက္တဲ့ ေရလႈိင္းျပင္းထန္ မင္းမသိဘူး
မီးလွ်ံေသြးသားေပါက္ကြဲ ပူေလာင္ႏွလံုးသားဆိပ္ကမ္း
အျဖဴေရာင္ေတာက္ပ ေလာင္ကၽြမ္းကြဲေၾက မင္းမသိဘူး

အိုး ... ရက္စက္တဲ့ နံရံၾကား ခါးသီလြန္းတဲ့ ေခၚသံမ်ား

မင္းေပးတဲ့ မ်က္ရည္ယႏၱရား ေသြးေအးတဲ့ မ်က္ရည္ယႏၱရား
မင္းေပးတဲ့ မ်က္ရည္ယႏၱရား ၀ါးၿမိဳလႈပ္ရွား

အေ၀းမွာ စိတၱဇညမ်ား ရင္ကုိ ဆြဲယမ္းလႈပ္ရွား
အနာဂတ္လမ္းမ်ား တုိက္စားခဲ့ၿပီ မင္းမသိဘူး
ခရမ္းေရာင္ ငါ႔ရဲ႕ညမ်ား ေပ်ာ္၀င္ေအးခဲ ၿပိဳက်
ဂႏၱ၀င္ေန႔ရက္ရွည္မ်ား ပဲ့ေႂကြ မင္းမသိဘူး

မာတိကာ သို႔ .....