နီးနီးေလးနဲ႔ေ၀း

အေတြးေတြထဲ မင္းရယ္သံၾကားတဲ့အခ်ိန္တိုင္း
ငါဟာအ႐ူးတစ္ေယာက္လိုျဖစ္ခဲ့ ဘယ္လိုေဖ်ာက္ပစ္ရမွာလဲ
ငါ႔အိပ္မက္ မင္းပံုရိပ္မ်ားနဲ႔ ေပ်ာ္ခဲ့ ဘာေတြဆက္ျဖစ္မယ္မေတြးခဲ့ ငါေလ႐ႈံးနိမ့္လို႔ေနၿပီ
အေနေတြနီးခဲ့လို႔ ငါတုိ႔ေ၀းရၿပီ အရင္လိုဆက္ခ်စ္ဖုိ႔
ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မျဖစ္ႏိုင္ အတိတ္ေတြက်န္ခဲ့ၿပီ
ဘာေတြဆံုးျဖတ္လို႔ ဘာဆက္လုပ္ၾကမယ္
ငါတုိ႔နီးၾကဖုိ႔ ဘယ္အထိေ၀းရဦးမွာလဲ မင္းနဲ႔နီးခ်င္တယ္
ဟိုးအရင္ထက္ မင္ကုိပုိခ်စ္မိသလိုပဲ ဒီလုိေ၀းရမယ္သိရင္ ငါဟာ၀မ္းနည္းမိမွာပဲ
ငါ႔အိပ္မက္ မင္းပံုရိပ္မ်ားနဲ႔ေပ်ာ္ခဲ့
ဘာေတြဆက္ျဖစ္မယ္မေတြးခဲ့ ငါေလ႐ႈံးနိမ့္လို႔ေနၿပီ
အေနေတြနီးခဲ့လို႔ ငါတို႔ေ၀းရၿပီ
အရင္လိုဆက္ခ်စ္ဖုိ႔ ဘယ္နည္းနဲ႔မွမျဖစ္ႏိုင္ အတိတ္ေတြက်န္ခဲ့ၿပီ
ဘာေတြဆံုးျဖတ္လို႔ ဘာဆက္လုပ္ၾကမယ္
ငါတုိ႔နီးၾကဖုိ႔ ဘယ္အထိေ၀းရဦးမွာလဲ မင္းနဲ႔နီးခ်င္တယ္

မာတိကာ သို႔ .....