ကေလးလို

မင္းဆိုးသမွ် မင္းျပဳသမွ် ကိုယ္ဘယ္တုန္းက ၿငိဳျငင္သလဲကြာ
တျခားဘယ္သူမွ မင္းေလာက္မခ်စ္တာ
ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ေျပာမွ ယံုမွာလဲကေလးရာ

မင္းခိုင္းသမွ် မင္းေတာင္းသမွ် ကုိယ္ဘယ္တုန္းက ျငင္းမိသလဲကြာ
အလိုက္တသိနဲ႔ ေပးဆပ္ခ်စ္ေနမွာ
အရာရာတုိင္းက မင္းအတြက္ပါ ကေလးရာ

ေ၀းဖုိ႔အေၾကာင္းမ်ား မေတြးစမ္းပါနဲ႔ ခြဲၿပီးသြားဖုိ႔ မႀကိဳးစားခ်င္နဲ႔
ကေလးအေတြးေတြးၿပီး ေလွ်ာက္လုပ္မေနနဲ႔
ခဲြၿပီးသြားဖုိ႔ မႀကိဳးစားခ်င္နဲ႔ ဟန္မေဆာင္နဲ႔ ... ကေလးေလးရယ္

ကေလးေလးလို ႏြဲ႕ဆိုးဆိုးသူ မင္းနဲ႔ေတြ႕ေတာ့မွ
အ႐ႈံးေပးကာ အႏိုင္လည္းမယူခ်င္ေတာ့

မာတိကာ သို႔ .....