ငါ႔ကုိခ်စ္တဲ့သူ

မင္းေလး အားလံုးသိေနလည္း ဟန္ေဆာင္ေကာင္းလြန္းခဲ့တဲ့
ၾကင္နာျခင္းေတြ ငါဟာမင္းအတြက္ အျမဲလို မွားကာေနရင္း
လည္ျပန္လွည့္ၾကည့္ရင္းနဲ႔ မစာနာဘူးေလ
အခ်စ္ေက်းဇူး ျပန္ဆပ္ဖုိ႔ ဘာေတြ ရင္းႏွီးရမလဲ

ႀကိဳက္တာမင္းယူ အိုးေရး ဒါဟာအၾကင္နာအေႂကြးပဲ မင္းယူ

၀ဋ္လိုက္ဦးမလား ေၾကာက္ေနခဲ့ ရင္မွာေနာက္က်ခဲ့တဲ့ ဒီလိုအသိေတြ
ေသခ်ာတဲ့ မင္းကုိ ေမ့ေနခဲ့ သူဟာ အသည္းကြဲေန႔အတြက္ ျပန္ေခ်ဦးမလား
အခ်စ္ေက်းဇူးေမ့ထားလို႔ ငါ ျပန္႐ႈံးေနဦးမလား

ေန႔မ်ားစြာေနာက္ဆုတ္ရင္ ငါ႔ရဲ႕ အျဖစ္က မေက်ႏိုင္ေသးဘူး
ရွိေနတုန္းပဲ ငါ႔ကုိခ်စ္တဲ့သူ

မင္းကုိအျမဲေပးဆပ္မယ္ အသစ္ျပန္စမယ္ ေရွးကလို တုိ႔အခ်စ္ေတြ
ႀကိဳက္တာမင္းယူ ဒါဟာ အခ်စ္ရဲ႕ အေႂကြးပဲ မျငင္းဘူး
ေန႔မ်ားစြာေနာက္ဆုတ္ ဒါငါ႔အျပစ္ပဲ မေက်ႏိုင္ပါဘူး
တစ္သက္လံုး အို ငါ႔ကိုခ်စ္မယ့္သူ

မာတိကာ သို႔ .....