မင္းအတြက္

ေန႔တုိင္း အခ်ိန္ရွိတိုင္း သတိရတယ္ ငါ႔ရဲ႕စိတ္က မင္းေလးကိုပဲ
ညတုိင္း အိပ္မက္ေလးမ်ားထဲမွာ မင္းရဲ႕အရိပ္နဲ႔ အိပ္စက္ေနခဲ့

မင္းမွမင္းပဲ အခ်စ္ရယ္ တျခားတစ္ေယာက္ အစားထုိးမရေအာင္
တမ္းတမ္းစြဲၿပီး ခ်စ္မိေနခဲ့တယ္ ကိုယ္တုိင္မွားယြင္းခဲ့တာ သိနားလည္
ငါ႔စိတ္ထဲက ေမ့လိုက္ခ်င္ခဲ့

ငါ႔ရဲ႕အခ်စ္တို႔ မင္းေလးအျပစ္မယူနဲ႔ ဒူးေထာက္အ႐ႈံးေပး မင္းကို ခ်စ္ေနမယ္
ငါရဲ႕/ ရင္ထဲက အခ်စ္ေတြလည္း မင္းအတြက္ပဲ

ေန႔တုိင္း ရင္ခုန္တမ္းတမိတယ္ မင္းရဲ႕စိတ္နဲ႔ ငါ႔ရဲ႕ ကိုယ္ပဲ
မွားယြင္းခဲ့တဲ့ အျပစ္ရယ္ စြန္႔လႊတ္ေ၀းလြင့္မႈရယ္
အိပ္မက္ေလးပဲျဖစ္ပါရေစေတာ့ကြယ္

မာတိကာ သို႔ .....