တကိုယ္ေကာင္းဆန္လိုက္သည္

သူ႔ရဲ႕အလိုဆႏၵ ဘာတစ္ခုမွ မတတ္ႏိုင္ပါ အလိုလိုက္ခဲ့မိတယ္
ဒါေတြဟာငါမွားလား အားေတာ့နာပါဦး
နင္ခိုင္းတိုင္းမလုပ္ႏိုင္ဘူး ငါသိပ္ခ်စ္ခဲ့တယ္ ဟုိတစ္ခ်ိန္ကလြန္သြားၿပီ
ခ်ဳိၿမိန္ေသာ အတိတ္ကၿပီးဆံုးၿပီ ဘာေၾကာင့္မ်ားခ်စ္မိသြားလဲမသိ
မလိုခ်င္ေနခဲ့ေပါ႔ က်န္တာငါမသိေတာ့
ငါေျပာသမွ် မခံႏိုင္ရင္ ေသလုိက္ေပါ႔ / ေတာ့
မင္းဘ၀နဲ႔ယွဥ္လာရင္ ဘာလုပ္လုပ္ျဖစ္တယ္ထင္ ဒါလံုး၀မွားတယ္
ေသခ်ာေအာင္ျပန္ေတြးလုိက္ ငါ႔အေတြးထဲယူမလာနဲ႔
နင္လုပ္တဲ့ ဒုကၡမ်ဳိး ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ျပႆနာေတြပါလာတာ ေန႔တုိင္း
ငါမေနတတ္ေတာ့လို႔ မင္းတစ္ေယာက္တည္းပဲ ေနရစ္ေတာ့

မာတိကာ သို႔ .....